Tallinna Ülikoolis on projektitöö tulemusena valminud digitaalsed lahendused pealinna metsikumate rohealade avastamiseks.

Erialasid lõimiv uuendus ehk ELU on õppeaine, mille raames, nagu nimigi ütleb, viiakse igal semestril kokku erinevate erialade ja õppeastmete üliõpilased ning juhendajad, kus koostöös sünnivad erinevad interdistsiplinaarsed projektid. Projektide temaatika võib seejuures varieeruda alates õppematerjalide ja podcast-ide loomisest kuni robootika ja traditsioonilise õlle pruulimiseni.

Üheks möödunud sügisel startinud projektidest oli Metsik linnaELU, mille juhendajateks olid Tallinna ülikooli Humanitaarteaduste instituudi teadurid Raili Nugin ja Anu Printsmann. Koroonaajastu üks probleemidest oli see, et inimesed kippusid värsket õhku nautima samades tuntud paikades nagu Kadrioru park või Sütiste parkmets. Seega oli projekti eesmärk erinevate virtuaalsete platvormide kasutamisega pöörata inimeste tähelepanu pigem vähetuntud rohealadele vähendades survet ökosüsteemidele. Projektis loodud kolm rühma uurisid erinevaid Tallinna rohealasid ning lõid digirajad.

Astangu – kaitsealuste liikide pelgupaik

Astangu roheala uurinud rühm avastas, et piirkonnas, mis on eelkõige tuntud oma salapäraste laskemoonaladude poolest, on erinevate kaitsealuste taimede ja loomade koosluste näol esindatud muljetavaldav liigirikkus. Kuigi Astangu ümbrus on tihedalt asustatud ning Haabersti linnaosa üldplaneeringu kohaselt ohustab sealset elustikku ulatuslik ehitustegevus, on ala nähtavasti veel nii mõnedki aastad oma kohati metsiku looduse pärast külastamist väärt. Tulevikku silmas pidades lõi rühm virtuaalse matkaraja Google Earth’i vahendusel, mida annab rohealal viibides jälgida oma nutiseadmest ning huvi korral saab juurde lugeda asjakohast infot erinevate kultuuri- ja loodusväärtuste kohta.

Eriilmeline Raku järve piirkond

Raku järve ümbrus pakub loodust armastavale inimesele ohtralt erinevad võimalusi ajaveetmiseks. Näiteks saab suvel järves ujuda, kalastada, kauneid vaateid nautida ning talvel piisava jää olemasolul kõndida kohtadesse, kuhu muidu ei pääse. Metsarajad aga võivad sügiseti pakkuda rikkalikku seenesaaki. Roheala uurinud rühm on samuti loonud virtuaalse matkaraja veebiportaali avastusrada.ee vahendusel, mis loodetavasti leiab kasutust õppevahendina haridusasutustes ning pakub avastamisrõõmu ka tavakodanikele.

Rohealasid ühendav “Tallinna roheline kaart”

Kolmandal rühmal on valminud digitaalne kaardilugu “Tallinna roheline kaart”, mis ühendab erinevad linnaosad ning moodustab kõikide rohealade ja -koridoridega ühtse rohevõrgustiku. Ühes oma komponentidega on kaardi eesmärk luua terviklik pilt linnaloodusest ning näidata seost inimese tervise ja looduskeskkonna vahel, mis tutvustaksid Tallinna loodusrikkust nii linna elanikele kui ka linna külastajatele. Väga oluline on siinkohal looduse kogemine ja selle märkamine linnas - kui inimestel tekivad loodusekesksed väärtused ning käitumismustrid, siis on tulevikus võimalik ka inimeste elukvaliteedi paranemine.

Loodetavasti osutuvad tulevikus Metsiku LinnaELU projekti käigus loodud veebilahendused kasulikeks ning olulisteks abilisteks linna planeerimisel ning infrastruktuuri parendamisel. Põnevat avastamist!