Mondo korraldab järgneva nelja aasta jooksul kolm väikerahastusvooru, et toetada Eesti kliima- ja keskkonnateemadega tegelevaid organisatsioone. Esimese sammuna toimuvad 29. mail kell 14.00 Mondos mõttetalgud, et koos taotlusvoore kujundada.

  • Kliima
  • 19. mai 2024
  • Foto: Pixabay

Kõikidel huvitatud organisatsioonid saavad end registreerida selle vormi kaudu. Mõttetalgutel saab osaleda kohapeal Mondos või veebis

„Vabaühendused on keskkonnaprobleemide lahendamisel kesksel kohal, kuna nad on hästi kursis kohalike vajadustega ning suudavad väärt algatustele tuule tiibadesse anda. Mõttetalgutel loome avatud ruumi, kus erinevad kliimamuutuste leevendamisest huvitatud osapooled saavad rahastusvoorude kujundamisel kaasa rääkida ning leida potentsiaalseid koostöökohti,” sõnas Mondo projekti NoPlanetB juht Demy Landson. 

Nelja aasta jooksul toimuvate rahastusvoorude kaudu toetab Mondo keskkonnaprojekte kokku 232 500 euroga. Kolme väikerahastusvooru toetuste summad jäävad vahemikku 5000 - 40 000 eurot. „Meil on suurepärane võimalus toetada rahastusega just väiksemaid vabaühendusi ja noorteorganisatsioone, kellel on innovaatilised ideed, aga ei pruugi olla otsest juurdepääsu Euroopa Liidu vahenditele,” sõnas Landson.

Väikerahastusvoorud korraldab Mondo NoPlanetB projektist, mille eesmärk on julgustada kliimamuutustest tulenevate globaalsete väljakutsete lahendamist kohalikul tasandil. Projekti tegevused toimuvad kaheksas Euroopa Liidu riigis ning toetavad uuenduslike lähenemiste kasutuselevõtmist ja rakendamist kliimamuutuste vastu võitlemisel. Väikeprojektide sihtrühm on eelkõige 15 – 35-aastased noored ning inimesed, kelle teadlikkus ja huvi keskkonna- ning kliimateemadest on madal. 

29. mail toimuvatel mõttetalgutel tutvustab Mondo projekti ja tulevasi taotlusvoore. Erinevad eksperdid avavad, kuidas saavad vabaühendused kliimaeesmärkide täitmisesse panustada, kuidas rakendada väikeprojektides teaduspõhist lähenemist ning millised on koostöövõimalused osapoolte vahel.