Üleeuroopalise jäätmetekke vähendamise nädala raames, mis toimus novembri viimasel nädalal, korraldas mittetulundusühing Taaskasutuskoda Mooste lasteaias ja põhikooli 1. klassis vanapaberi kogumise.

Paljud kindlasti mäletavad, kuidas vanasti pidi kooli vanapaberit viima ja toimus klassidevaheline võistlus. Lastele tuli appi koguma ka nendega samas majas asuv Mooste raamatukogu oma vanade ajakirjade ja raamatutega. Lastele oli kogu aktsiooni kõige põnevam osa see, et nad said ise aidata laadida vanapaberit bussi, mis viis selle paberivabrikusse. Kuna eelnevalt oli Taaskasutuskoja perenaine Kristi Zolgo käinud lastele rääkimas prügist ja sorteerimisest ja miks ei tohi oma prügi metsa alla viia, siis teadsid lapsed väga täpselt, et saades kokku ühe tonni vanapaberit, päästetakse 17 puud. 

Kui Zolgo samal päeval Räpina Paberivabrikust tagasi tuli ning lastele joonistamiseks paberit ja meisterdamiseks värvilist kartongi viis, siis oligi just poistel esimene küsimus: „Noh, kas saime tonni täis?“ Seekord jäi natuke puudu, kokku saadi 800 kilogrammi paberit.

Lastele prügi sorteerimisest rääkides ja nendega meisterdades selgus, et need lapsed, kes elavad oma majas, teavad väga täpselt, kuidas peab sorteerima. Sõnad „kompost“ ja „pakend“ olid väga hästi teada ja seda eriti 1. klassi laste seas. Samas need lapsed, kes elavad alevis ja pood on kohe maja kõrval, teadsid suurepäraselt mida teha pudelitega: „Need saab ju poodi viia ja siis saab selle eest raha!“

Mooste lapsed päästsid 14 puud
1. klassi poisid vanapaberit tassimas. Foto: Taaskasutuskoda

Lasteaias lastega juttu ajades selgus, et prügi ei tohi maha visata, sest: „Karule jääb kilekott jala ümber ja ta ei saa seda kätte ja kui hunt astub killuklaasi (loe: klaasikillu) peale, siis tema emal ei ole võluplaastrit, mida sinna peale panna.“ Poistele avaldas kõige rohkem muljet fakt, et metallpurkide ülessulatamisest saab teha uusi autoosasid.

Samal ajal, kui vesteldi prügist, meisterdati ka aknakaunistusi. Meisterdamise idee tekkis jäätmejaamas. Nimelt oli keegi toonud Põlva jäätmejaama terve kasti läbipaistvaid plastkaasi (nagu Merevaigu topsi kaas). Natuke tööd kääridega, uhked joonistused veekindla markeriga, tükike teipi ja kaunis aknakaunistus oligi valmis – väga sobilik meisterdamine pühadeeelsesse aega.

Jäätmetekke vähendamise nädala raames lastega vestlemas käinud Zolgo hinnangul on lapsed väga toredate ütlemistega ja vestluse lõpetuseks lubasid kõik kindlasti jäätmeid sorteerima hakata.