Aktiivsete põlisnõmmekate algatusel ja kaasabil alustasid Eesti Arboristide Ühing, Nõmme Tee Selts ja Nõmme Linnaosa Valitsus sel kevadel vanimate ja väärtuslikumate Nõmme mändide kaardistamist.

Nõmme linnasoa vanema Grete Šillise sõnul on mänd Nõmme sümbolpuu. „Mände on Nõmmel palju, kuid vanu ja suure läbimõõduga puid on kahjuks säilinud vähe,“ märkis linnaosavanem.

Esimene päästetöö tehti eelmisel nädalal, kui Nõmme Ema pargis kasvava paarisaja-aastase (võib-olla Nõmme vanima?) männi kõrvalt saeti maha seda varjama hakanud vaher.

Nõmme põlismändide kohta on info oodatud Eesti arboristide ühingu aadressile info@eestiarboristid.ee.

Teadaolevalt on Nõmme jämedaim mänd 290 cm tüveümbermõõduga ning umbes 200 aasta vanune. Eelkõige loodetakse üles leida kõik elusolevad põlismännid, mis kasvasid siin juba enne Nõmme rajaja Nikolai von Glehni sündi. Oodatud on andmeid eriti jämedate, vanade või kultuurilooliselt tähelepanuväärsete mändide kohta.

Lisaks põlismändide ülelugemisele ja -mõõtmisele hinnatakse arboristide kaasabil tasuta väljavalitute seisundit ning antakse nõu hooldustöödeks ja puude elutingimuste parandamiseks. Mõelnud on ka puude tähistamisele. Nõmme põlismändide kohta on info oodatud Eesti arboristide ühingu aadressile info@eestiarboristid.ee.