Dow Jonesi 2009-2010 raportis saavutas jätkusuutlike tehnoloogiaettevõtete pingereas kõrgeima koha Nokia.

Analüüsi kohaselt keskendub Nokia oma sektori ettevõtetest kõige enam jätkusuutlike lahenduste juurutamisele. Keskkonnahoidlik tegevus väljendub ettevõtte tootearenduses, tootmises ja taaskasutuses. Lisaks kaasab Nokia oma töötajaid keskkonnaalstesse tegevustesse ning toetab sotsiaalselt vastutustundlikke projekte laiemalt. 

Nokia on integreerinud keskkonnasäästlikke tegevusi kogu toootmis- ja tootearenduse äriprotsesse jälgides. Ettevõte teeb igapäevaselt koostööd paljude avaliku sektori üksustega sh vabatahtlikud ja MTÜd, tänu kellele on leitud mitmeid olulisi valdkondi, kuhu oma teadmistega panustada. Hiljutine näide on Brasiiliast, kus loodi tarkvara äärealadel elavate inimeste abistamiseks võitluses surmava nakkushaigusega. Filipiinidel ja LAVis arendati sel viisil välja tarkvara, abistamaks kohalikke aktiviste kõrgekvaliteediliste õppematerjalide jõudmisel ääremaadel asuvatesse küladesse.

Olulise osana globaalsest kliimamuutuse vastu võitlemise strateegiast töötab Nokia iga päev selle nimel, et vähendada tootmises tekkivate saasteainete kogust ning töötada efektiivsemalt. Ettevõte jälgib rohelist mõttelaadi igapäevaselt uurimistöödesse panustades, reisilogistikaid tehes, tootmises energiamahte hinnates, 25% energiavajadusest kaetakse juba täna rohelise energia abil.

Dow Jones’i jätkusuutlikkuse indeks (Dow Jones Sustainability Index, DJSI) jälgib kõigi majandussektorite seas ka tehnoloogiasektoris toimuvaid arenguid, et selgitada välja kõige keskkonnahoidlikum tehnoloogiaettevõte. Indeks kajastab maailma nimekamate ettevõtete jätkusuutlikkust, kokku on vaatluse all ligi 2500 ettevõtet 50st riigist. Pingerida koostatakse rahvusvaheliselt tunnustatud uuringufirma The SAM Group jätkusuutlikkuse analüüsi põhjal. Analüüsi käigus võetakse arvesse ettevõtete majanduslikku, keskkonnaalast ja sotsiaalset tegevust, seejuures on lisaks jätkusuutlikkuse põhikriteeriumidele hindamismeetodi aluseks ka firmade sektoripõhised näitajad. DJSI indeksis oma valdkonna parima positsiooni saavutamine eeldab ettevõttelt teadlikku keskendumist ja järjepidevat tööd.