Rohelised investeeringud lahendavad kaks kriisi korraga?

Detsembrikuise ÜRO kliimakonverentsi üks põhimuresid oli, et finantskriis taandab võitluse kliimamuutuse vastu teisejärguliseks teemaks, süües ära investeeringud. Samas on inimesi, kes arvavad, et kriis majanduses on loonud isegi parema pinnase rohelisteks investeeringuteks maailmas, sest viimased loovad kliimasoojenemise vastu võitlemisel samal ajal ka uusi töökohti, vahendab Euroopa Parlamendi veebileht .

ÜRO peasekretär Ban Ki-Moon ütles ÜRO kliimakonverentsil, et suur osa kliimamuutuse vastasest võitlusest on investeeringud ja seda nn rohelisse tulevikku. "Kliimamuutuse vastased investeeringud loovad miljoneid rohelisi töökohti ja stimuleerivad rohelist kasvu. Meil on vaja Uut Rohelist Lepingut."
 
Roheliste investeeringute all pidas ta silmas rohelist energiat, elamuid ning infrastruktuuri.
 
Saadikud võtavad ideest tuld
 
"Kui me praegu investeerime, kaitseksime oma töökohti tulevikus," kiitis mõtet Euroopa Parlamendi suurima fraktsiooni Rahvapartei juht Joseph Daul. "Ökoinnovatsioon lubaks meil taaskäivitada Euroopa majanduse ning tööstuse."
 
Samas on kuulda, et Euroopa riikide valitsused on kasutanud finants- ja majanduskriisi argumentidena, et kärpida kliimaalast tegevust.
 
"Peame tegutsema vastupidiselt," märkis Rootsi sotsiaaldemokraat Jan Andersson. "Meil on vaja investeeringuid teadusuuringutesse ja arengusse, uut keskkonnaalast tehnoloogiat ja infrastruktuuri, mis oleks palju keskkonnasõbralikum kui tänane."
 
Investeerimine viib majanduskasvuni
 
Briti rohelisest saadiku Caroline Lucase hinnangul on kliimavõitlusega tegelemiseks vajalikud meetmed samad, mis aitavad ära hoida ülemaailmset majanduslangust. Tema sõnul vähendab suuremahuline tuuleenergia kasutuselevõtt Euroopas küttekulusid ainuüksi 2020. aastaks 20,5 miljardi euro võrra ja loob pool miljonit uut töökohta.
 
Graham Watson, tema kaasmaalasest parlamendi liberaalide esimees noogutab kaasa. "Puudub vasturääkivus Keynesi (inglise majandusteadlane - toim.) majandusteooria ja kliimamuutuste vastase võitluse vahel. Nüüdisaegne Keynes sunniks inimesi paigutama päikesepaneele ja tuulegeneraatoreid igale majale Euroopas, toetades innovatsiooni ja luues samal ajal töökohti."
 
Ka Iirimaa esindaja Avril Doyle`i näeb seost investeerimise, töökohtade loomise, palkade, tarbimise ja planeedi päästmine vahel. "Sõltume võimest lülituda ümber fossiilkütuste kasutamiselt jätkusuutlikele energiaallikatele."
 
Leidub ka skeptikuid
 
Samas on kosta ka skeptilisi hääli. Näiteks arvab Ühendkuningriigi parlamendiliige Roger Helmer, et tänasel kliimapoliitikal on hävitav mõju majandusele. "Taaskasutatava energia osas on saavutamatud eesmärgid, eelkõige tuuleenergia osas, ja need ähvardavad lõpetada meie varustamise elektriga." 
 
Fraktsiooni Liit Rahvusriikide Euroopa eest kuuluv Ryszard Czarnecki seisukoht on lihtne ja selge. "Täna on majanduskasv ja võitlus aina suureneva töötuse vastu sadades kordades olulisem kui kliimamuutused," ütles poolakas.
 
Mida arvate teie?
 
Kas ELi liikmesriikide valitsused peaksid investeerima rohelisse tehnoloogiasse? Mis meetmed toimiksid? Või on teil paremaid ideid, mis võiks samal ajal majandust stimuleerida ja kliimamuutust tõrjuda? Mis on teie meelest ELi roll? Postitage oma kommentaarid roheliste investeeringute tõhususe kohta parlamendi valimiste leheküljele, klikkides loo all olevale viimasele lingile.

Allikas: http://www.europarl.europa.eu