Eesti Pärimusmuusika Keskus koostöös Eesti Kirjandusmuuseumiga korraldab tänavusel Viljandi Pärimusmuusika Festivalil pärimuskultuuri kogumisaktsiooni. Oodatud on töökorras pillid ning vahvad fotod pillidest ning pilli mängivatest inimestest.

Miks kogutakse?

Kogumisaktsiooni käigus annetatud pille hakatakse kasutama õppetööks August Pulsti Õpistus – Eesti Pärimusmuusika Keskuse juures tegutsevas vabahariduskoolis, mis pakub huvilistele võimalusi pilliõppeks. Kogutud fotod leiavad koha keskuse juurde loodavas Pärimusmuusika Teabekogus.

Mida kogutakse?

Pärimusmuusikaga seotud fotosid:

  • fotod pillidest (soovituslikult teie perekonnale või sugulastele kuulunud pillidest)
  • fotod pilli mängivatest emadest-isadest, vanavanematest, sugulastest ja sõpradest
  • fotod teist endist pilli mängimas
  • fotod sündmustest, kus pillil on täita oluline roll (nt pulmas, juubelil)

Töökorras või vähest putitamist vajavaid pille, mida olete nõus annetama või deponeerima August Pulsti Õpistule.

Oodatud on järgmised pillid: torupill, plokkflööt, kannel (6-keelne, 7-keelne, 10-keelne, seto, rahva-, päkaraua, kromaatiline), lõõts (kaherealine, Teppo-tüüpi), karmoška, akordion, harmoonium, hiiu kannel, viiul, laste viiulid ¼, ½, ¾, parmupill, kitarr ja viled.

Millal kogutakse?

On ütlemata hea, kui annate meile juba praegu teada, milliseid väärt pille või fotomeenutusi oma kodustest varasalvedest olete valmis meiega jagama. Selleks täitke palun allpool toodud ankeet või võtke ühendust teabekogu töötajatega.

Suurem kogumisaktsioon leiab aset Viljandi Pärimusmuusika Festivali ajal, 24.-27. juulini kell 11.00-15.00. Pille ja pilte võib festivalile kaasa võtta ka eelregistreerimiseta.

Kuidas kogutakse?

Festivali ajal palume tulla esmalt festivali infopunkti Eesti Pärimusmuusika Aida juures, kus asub ka kogumisaktsiooni infopunkt. Seal kohtute inimestega, kes teiega kogumisaktsiooni teemadel edasi suhtlevad. Piltide ja pillide üleandmisel palutakse teil vastata mõningatele küsimustele, et jäädvustada teabekogu jaoks kõik oluline info.

Teie poolt kaasa toodud fotod skaneeritakse ja tagastatakse teile võimalusel veel samal päeval. Fotode koopiad jäävad lisaks Pärimusmuusika Teabekogule ka Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti rahvaluule arhiivi. Pillide deponeerimisel lepitakse teiega kokku tingimused ja sõlmitakse vajadusel vastavad lepingud.

Nii pillide annetamise ja deponeerimisega kui ka fotode kaasatoomisega teete hindamatu panuse meie pillimängutraditsioonide edasikandumisse!