Kodanikuühenduse Maatee juriidiline vorm on mittetulundusühing,
ühenduse taotlus on kasvada aga inimesi ühendavaks ja valdadeüleseks
ühistulu toovaks survegrupiks.

“Otsime dialoogi riigiga ning kasutame kodanikualgatuse võimalusi ja rahumeelseid taktikaid kuni maateede olukord paraneb meid rahuldava piirini,” ütles Maatee algatusgrupi liige, ettevõtja Heiki Kuuse. “Vastse-Kuuste ja Ahja valla elanikena oleme väga mures oma kodukoha lagunemajäetud teede pärast. Piirkonna arengu tagamiseks ja selle väljasuremise peatamiseks on teede- ja sidevõrk hädavajalik, kuid praeguseks on meie riigile kuuluvate koduteede seisukord olnud juba liiga kaua talumatu. Tervistkahjustav tolm, ohtlikud teeaugud, paks pori ja lõhutud sõidukid on meie igapäevane, vältimatu osadus”.

Maatee algatusgruppi kuuluv sepp Teet Laur lisas, et kui riik ei suuda olla õiglane ega tagada, et kõigil Eesti piirkondadel oleks võrdne võimalus arenemiseks, alustavad kodanikud iseorganiseerumisega küla ja valla tasandil. “Me tegutseme järjekindlalt ja loodame, et meie eeskuju innustab kodanikualgatusele ja aktiivsusele ka teisi ääremaastunud piirkondi, teisi sarnaste muredega inimesi,” ütles Laur ja möönas, et inimesed on kodanikena ka midagi õppinud: “Kui me ise enda eest ei seisa, ei hooli meie eluolust mitte keegi. Meie teede olukord muutub iga aastaga järjest hullemaks. Me väärime ja nõuame tolmu-, pori- ja auguvaba liiklemisvõimalust.”

Kodanikuliikumine Maatee kutsub valdade elanikke andma oma allkirja otsustajatele saadetavale ühiskirjale, avalduste blankette saab liikumise kodulehelt www.maatee.org, lähitulevikus on blanketid saadaval samuti Ahja ja Vastse-Kuuste vallakeskuste kauplustes ja vallavalitsustes, kuhu allkirjastatud taotlused kodanikel ka viia tuleks. Lisaks avaneb alanud nädala jooksul allkirjade andmise võmalus ka Maatee kodulehel internetis.

Kodanikuliikumine ei välista tulevikus ka meeleavalduste korraldamist kui see peaks osutuma vajalikuks vallaelanike kodutee väljakannatamatu olukorra teadvustamisel avalikkusele ja otsustajatele.

Lisainfo:

Teet Laur 5213242

Heiki Kuuse 53300703

Roy Strider 5524138
info@maatee.org

Vt. ka www.maatee.org

Kodanikuliikumise asutamise fotod http://www.maatee.org/pildid.html