Heategevusfondi Aitan Lapsi teatrikülastuse projekti on ligi kolme aastaga toetanud 189 000 inimest kogusummas 172 000 eurot. Pakendiautomaatide kaudu tehtud annetuse toel on teatris käinud 27 000 vähekindlustatud perest pärit last.

„Iga aastaga aktiivsemaks muutunud pandipakendi automaatide kaudu annetamine näitab, et inimestele meeldib heategevus ja selle eest täname kõiki annetajaid sügava kummardusega,“ ütles heategevusfondi Aitan Lapsi nõukogu liige Rauno Raal. „Pakendiautomaati toomise asemel prügikasti visatud pandipakend on nagu maha visatud raha. Kui tagastad pandipakendi selleks ette nähtud automaati, teed head keskkonnale ja saad soovi korral anda panuse vähekindlustatud laste teatrisse viimisel.“

Kõige rohkem annetusi on kahe ja poole aasta jooksul tulnud Harjumaalt, kus asub ka kõige rohkem pakendiautomaate. 103 automaadi kaudu on Harjumaal annetanud ligi 94 900 inimest, kes on laste teatrikülastuste tarbeks loovutanud kokku 95 700 eurot. Teised kõige suuremad annetajad asuvad Tartumaal, kus kahe ja poole aastaga on laste teatrikülastusteks laekunud ligi 29 800 eurot.

Käesoleval aastal on kokku annetatud ligi 62 000 eurot. Annetusi on teinud ligi 70 000 inimest.

„Esimesel aastal seadsime eesmärgiks viia 10 000 last teatrisse, kuid kahe aasta jooksul oleme heade annetajate abil pakkunud ligi 27 000 lapsele kultuurielamusi,“ selgitas Aitan Lapsi juhatuse liige Paal Aschjem. Veel täiendas ta, et loodavad õnnelike silmapaaride arvu veelgi suurendada.

2013. aasta oktoobris pikendasid SA Heategevusfond Aitan Lapsi ja Eesti Etendusasutuste Liit koostöölepet, mille alusel jätkavad nad vähekindlustatud peredest pärit laste teatrisse viimist ka järgmisel hooajal. Kindlasti oodatakse kõigi sotsiaaltöötajate, õpetajate, kasvatajate aktiivset pöördumist teatrite poole eesmärgiga taotleda abivajajatele lastele teatripileteid.

Annetusi laste heaks saab teha enam kui 285 pandipakendi automaadis üle Eestis, millele on paigaldatud täiendav annetusnupp „Aitan lapsi“. Annetaja ei pea tegema rahaülekannet, piisab vaid pandipakendi tagastamisest.

SA Heategevusfond Aitan Lapsi ja Eesti Etendusasutuste Liidu 17 teatrit algatasid 2011. aasta mais heategevuskampaania „Aitan lapsi“, et pakkuda vähekindlustatud lastele kultuurielamusi.