Tallinna ja selle lähivaldade elanikke ning ettevõtteid
teenindav Paljassaare reoveepuhastusjaam kutsub 23. mail kella
11.00 – 15.00 kõiki huvilisi tutvuma jaama tööga.

Reoveepuhastusjaama avatud uste päeval viivad jaama spetsialistid igal täis- ja pooltunnil läbi nii eesti- kui venekeelseid ekskursioone, kus tutvustatakse külalistele reovee mehhaanilist, keemilist ja bioloogilist puhastust, selgitatakse, mil moel taaskasutatakse protsessi käigus tekkiv biogaas ning reoveesettesegust saab haljastuseks sobilik kasvumuld.

Paljassaare reoveepuhastusjaama juhi Ellen Mihklepa sõnul puudub inimestel sageli selge arusaam, mida täpselt reoveepuhastusteenus tähendab ning mille põhjal kujuneb selle maksumus. „Avatud uste päeval saavad linlased oma silmaga näha, mida teenus hõlmab, kuidas toimivad puhastusprotsessid ning kui puhtaks saab reovesi enne merre laskmist", ütles Mihklepp. "Tänu kaasaegsele puhastusprotsessile ei kuulu Tallinn juba aastaid enam HELCOMi poolt koostatavate Läänemerd ohustavate linnade nimekirja."

Kohapeal jagatakse külalistele ka lihtsaid ja igasse kodusse sobilikke näpunäiteid, mil viisil saavad kõik linlased anda oma panuse puhta looduskeskkonna säilitamiseks. Tutvustatakse ka heitveelaborite tööd. Viimane ekskursioon stardib reoveepuhastusjaama peahoone eest kell 15. Paralleelselt ekskursioonidega toimuvad lõbusad tegevused ka lastele.

Paljassaare reoveepuhastusjaamas puhastatakse Tallinna ja ümberkaudsete valdade reo- ja sademeveed, kasutades selleks kaasaegseid ning keskkonnasõbralikke puhastustehnoloogiaid. Ligi ööpäevase (24-30 tunni) puhastusprotsessi läbinud vesi juhitakse mööda mere põhja paigaldatud kolme kilomeetri pikkust toru Tallinna lahte. Päevas läbib jaama keskmiselt 100 000 - 140 000 kuupmeetrit reovett. 2008. aastal puhastas reoveepuhastusjaam rohkem kui 51 miljonit kuupmeetrit reovett, mida on pea kahe Ülemiste järve jagu.

Reoveepuhastusjaam asub pealinna loodeosas Paljassaare poolsaarel aadressil Paljassaare põik 14. Üritus on kõigile huvilistele tasuta. Paljassaare reoveepuhastusjaama saab külastada ka jalgrattaga. Jaama territooriumil on tasuta jalgrattaparkla.

Reoveepuhastusjaama asukohakaardi leiate siit: http://kaart.otsing.delfi.ee/?c=web&q=paljassaare+p%C3%B5ik+14.

Allikas: Tallinn.ee