28. aprill 2014, Tallinn - Ametiühingud saatsid tänasel rahvusvahelisel tööõnnetuses hukkunute mälestuspäeval kõigile Riigikogu liikmetele kirja, milles kutsus üles kiiremas korras looma tööõnnetuste ja kutsehaiguste kindlustamise reformi, sest see võiks igal aastal päästa Eestis kümnete töötajate elu ja sadade töötajate tervise.

Tööinspektsiooni andmetel on enamus surmaga lõppevatest tööõnnetustest välditavad. „Järeldame sellest, et hukkumiste põhjus on hooletuses või päris hoolimatuses ja seda igal tasandil,“ ütles ametiühingute keskliidu juht Peep Peterson.

„Suuremahuline poliitiline hoolimatus on näiteks see, et Eestis puudub tööõnnetuste ja kutsehaiguste kindlustamise süsteem, mis motiveeriks tööandjaid igapäevaselt investeerima ohutusse ja tervislikku töökeskkonda ja vähendaks nii surma- kui haigusjuhte töökohal,“ ütles Peterson.

Töötajate elu ja tervise kindlustamine aitaks ametiühingute hinnangul muu hulgas  tuua lisaraha tervishoiusüsteemi, tasakaalustaks riigi pensionikassat ja vähendaks töövõimereformi kulusid.

Tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustust on Eestis loodud tänaseks enam kui 20 aastat. See sisaldus nii eelmise kui käesoleva valitsuse tööplaanis. Ametiühingud lubavad aga seekord pikemaajalist ja kasvavat survet, et kindlustus lõpuks tehtud saaks.

Ametiühingute keskliit on tõstnud töötajate tervise tagamise üheks kolmest peamisest tegevussuunast. Ametiühingute hinnangul on nii peredele kui majandusele kriitiliselt tähtis, et inimesed jaksaksid töötada pensionieani ja võiksid pensioni hiljem ka nautida.