Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi allkirjastas määruse muudatuse, mis lubab Peipsi, Pihkva ja Lämmijärvel alustada harrastusliku nakkevõrguga püüki juba 1. märtsist.

“Teadusuuringud näitavad, et särjevaru on praegu heas seisus ja seda võib rohkem püüda,” ütles Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja Ain Soome. “Särje kude-eelne liikumine algab märtsis-aprillis, kudemine lõpeb mais. Määruse muudatus lubab Peipsi, Pihkva ja Lämmijärvel alustada harrastusliku nakkevõrguga püüki 14 päeva senilubatust varem ehk 1. märtsist, püüda võib kuni 5. maini,” täpsustas Soome.

1. märtsist kuni 14. märtsini kestval täiendaval harrastuspüügil Peipsi, Pihkva või Lämmijärvel kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv on Ida-Viru maakonnas 174, Jõgeva maakonnas 121, Põlva maakonnas 228, Tartu maakonnas 249 ja püsiasutusega Piirissaarel 100. Tasu sel ajal ühe nakkevõrguga püügil on 3 eurot; Piirissaare alalistele elanikele 1,5 eurot.

Kalastuskaarte saab taotleda alates 28. veebruari hommikust kella 9:00-st internetist ID-kaardi abil kalanduse infosüsteemi kaudu (http://kala.envir.ee) ning Keskkonnaameti Viru regiooni Jõhvi büroost; Jõgeva–Tartu regiooni Tartu büroost ning Põlva–Valga–Võru regiooni Räpina büroost. Piirissaare saarele väljastab kalastuskaarte Piirissaare vallavalitsus.

“Püügivõimaluste suurendamise leppisime kokku ka Vene Föderatsiooni esindajatega mullu novembris toimunud piiriveekogude kalapüügikomisjoni 31. istungil,” märkis Soome.

Lisaks kehtestab määruse “Ajutised püügikitsendused, kalapüügiõiguse tasu, kalastuskaartide piirarv harrastuslikul kalapüügil 2011. aastal muutmine” püügipiirangud lõhe- ja meriforelli harrastuslikule püügile spinningu ja lendõngega Purtse, Selja, Valgejõe, Pirita ja Vääna jões.

“Oleme harrastuskalastajatega kokku leppinud, et sügisene kuuajaline kudeaegne püügikeeld kehtib ülalnimetatud jõgedes 15. oktoobrist kuni 15. novembrini, et vältida lõhe ja meriforelli väljapüüki kudepesadelt,” ütles Soome.

Teine oluline piirang lõhe ja meriforelli püügil puudutab kasutada lubatud landi ja konksude mõõtmeid. Lubatud landi mõõtmed peavad jääma alla 18 cm. Landil kasutatavate konksude suuruse puhul ei tohi konksu teraviku ja sääre vaheline kaugus ületada 12 mm.

Samuti kehtestatakse lõhe ja meriforelli püügil päevalimiidiks kokku kaks kala (välja arvatud püügil Narva ja Jägala jõest).