5. detsembril avaldatud Euroopa Liidu määrusega karmistatakse nõudeid kodumajapidamises kasutatavate pesugeeli kapslite lahustuvatele pakenditele ja  välispakenditele.

Lahustuvasse kapslisse pakendatud vedelate pesupesemisvahendite turuosa on kiiresti kasvanud. Samas joones on kasvanud ka väikelaste mürgistusjuhtumid ja silmakahjustused, kuna sellised kapslid on laste jaoks liiga atraktiivse välimusega.

Praegused ohtlikke kemikaale sisaldavatele ühekordse kasutusega lahustuvatele pakenditele kehtivad nõuded ei taga piisavat kaitset. Vajalik on muuta need tooted väikelaste jaoks vähem köitvaks, vähem nähtavaks ning juurdepääs seda laadi toodetele raskemaks.

Edaspidi peab pesugeeli välispakend olema läbipaistmatu või tume, nii et see takistaks toote või üksikute dooside nägemist, kergesti taassuletav ise püsti seisev mahuti ning sellise kinnitusega, et väikelaps ei saaks seda avada. Samuti peab välispakendil olema silmatorkav lause: hoida lastele kättesaamatus kohas.

Lahustuv pakend peab sisaldama vastikust tekitavat lisandit (näiteks mõruainet) kontsentratsioonis, mis on ohutu ja tekitab suhu sattudes vastikusreaktsiooni maksimaalselt 6 sekundi jooksul, ning säilitama oma vedela sisu vähemalt 30 sekundit, kui lahustuv pakend asetatakse 20 °C vette.

Nõuded hakkavad kehtima 1. juunist 2015. Üleminekuperiood on ette nähtud enne 1. juunit 2015 turule lastud vedelatele lahustuvas pakendis pesupesemisvahenditele, mille puhul ei nõuta ümbermärgistamist ja ümberpakendamist kuni 31. detsembrini 2015.

Lisainfo:

Komisjoni määrus (EL) nr 1297/2014, 5. detsember 2014, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008. Määrus käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist.