Kokku läbis veebruaris neljas Eesti maakonnas pärandkultuuri inventeerija koolituse 153 inimest, neist 67 alustavad märtsis tööd Tartu-, Põlva-, Pärnu- ja Viljandimaal.

„Hea meel on tõdeda, et huvi pärandkultuuri ja selle kaardistamise vastu on jätkuvalt suur ning pakub just maapiirkondades, kus tööpuudus kõige suurem, inimestele rakendust,“ ütles RMK pärandkultuuri projektijuht Vaike Pommer. Tema sõnul jätkuvad koolitused ja värbamised aprillis Hiiu- ja Saaremaal. Sellele eelnevad infopäevad 6. aprillil Hiiumaal ja 7. aprillil Saaremaal.

Põlva- ja Tartumaa inventeerijad alustasid töid 1. märtsist, Pärnu- ja Viljandimaal alustatakse 8. märtsist. Töid tehakse Euroopa Liidu rahastamisel Eesti-Läti koostööprogrammi ning Kesk-Läänemere programmi Lõuna-Soome-Eesti alamprogrammi raames. RMK on nimetatud projektide juhtpartner.

Tänaseks on pärandkultuuri kaardistamine lõpetatud 8 maakonnas. Pärandkultuurist saab lugeda lisaks: http://www.rmk.ee/teemad/parandkultuur

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga, korraldab riigimaadel looduskaitsetööde teostamist ning ulukihoolet. Lisaks kujundab RMK loodusteadlikkust ning pakub looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.