Seekordsel seminaril arutleme keskkonnakaitse ja inimõiguste ühise osa üle. Kas elamine hoitud ja tervisele kasulikult mõjuvas keskkonnas pole mitte üks inimeste õigustest? Teemat tulevad eestvedama Sigrid Solnik Arengukoostöö Ümarlauast ja Siim Vahtrus Keskkonnaõiguse Keskusest. Seminari eesmärgiks on uurida laiemalt, kas ja miks on inimõiguste ja keskkonnakaitse koos käsitlemine vajalik, ning seejuures vaadata ka näiteid lähemalt ja kaugemalt.

Rohelise tee õhtu Tartus ja Tallinnas: "Keskkonna kaitse ja inimõiguste puutepunktid"

1.novembril kl 18.00 Tartu loodusmajas (Lille 10, Tartu)

FB sündmus: Seminar Tartus

7.novembril kl 18.00 Eesti Loodusmuuseumis (Lai 29a, Tallinn)
FB sündmus: Seminar Tallinnas

Maailmas sureb keskkonnareostuse tagajärjel igal aastal ca 2 miljonit inimest, samal põhjusel haigestuvad miljardid. Ökosüsteemide hääbumise negatiivseid külgi kogevad inimesed kõikjal - toidu- ja veevarude vähenemine, raadamise tagajärjel looduskatastroofide sagedusesuurenemine, ohtlike ainete ebaturvaline majandamine ja hoiustamine. Kõige enam kannatavad just inimesed, kelle elu ja toimetulek on tihedalt seotud mõne konkreetse ökosüsteemiga, nt metsa või järvega.

Juba 1972 aasta Stockholmi deklaratsiooniga rõhutati inimeste õigust puhtale keskkonnale. Mida see õigus aga täpsemalt tähendab ja kuidas praktikas rakendub, on siiani veel arutlusel. Kuigi ka hiljem on avaldatud mitmeid dokumente, kus sama põhimõtet erinevalt lahti seletatakse.

Mida seekordselt arutelult oodata:

• Mõtteid, kas või miks on inimõiguste ja keskkonnakaitse koos käsitlemine vajalik.

• Näiteid laiast maailmast, kus inimõiguste ja keskkonnakaitse omavahelise seos on tugev. Nende näidete analüüsimine.

• Aga milline on olukord Eestis ja Euroopa Liidus?

• Mõtteid publikult antud teemal.

Seminarid on tasuta.

Üritust korraldab Eesti Roheline Liikumine koostöös Tartu Loodusmaja, Euroopa Komisjoniga, sisu eest vastutab Eesti Roheline Liikumine. Lisaks rahastab projekti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.