Rohelised edastasid Riigikogule 3118 inimese allkirjaga petitsiooni, mille eesmärgiks mahetoidu käibemaksu alandamine.

"Rohelised ja allakirjutanud loodavad, et juba järgmisel Eesti Vabariigi aastapäeval saab palju rohkem inimesi endale kodumaist ja tervislikku mahetoitu lubada," ütles Roheliste juht Züleyxa Izmailova

"Otsus mahetoidu käibemaksu alandamiseks 9 protsendini tuleks teha kiiresti, et põllumehed saaksid plaane tehes sellega juba lähiajal arvestada," ütles Roheliste volikogu juht Aleksander Laane. "Me oleme Läti ja teiste maade kogemusi arvestades veendunud, et nii Eest riigil kui Eesti põllumeestel, loomakasvatajatel ja tarbijatel on mahetoodangu lisandumisest vaid võita. Eestimaist mahetoitu jätkub nii Eesti varustamiseks kui ekspordikski."

Roheliste hinnangul nõudlus mahetoidu järele kasvab ja sellest saab üha olulisem majandusharu kogu maailmas. Seega on oluline Eesti põllumehi toetada, et Eesti tootjad sellest kasvust osa saaksid – kõik eeldused selleks on olemas. Veelgi olulisem on Roheliste hinnangul aga see, et mahetoit on kasulik nii inimese tervisele kui ka inimese eluks hädavajalikule keskkonnale: puhtale veele, mullale ja õhule.

Erakonna sõnul on selge, et üleminek mahetoidu tootmisele vajab ühist tööd paljude osapoolte vahel ja tehnoloogia muutmist. Lisaks eelnevale aitab üleminek mahedamale ja mahetootmisele täita ka kliimaeesmärke, sest see suurendab elurikkust, seob olulisel määral süsinikku ja vett mulda ning vajab vähem mineraalväetisi.