KIKi eestvedamisel on tänaseks Võrus, Haapsalus, Valgas, Kuressaares, Jõhvis, Keilas ja Paides üleval esimesed uued LED-valgustid. Tööd jätkuvad ning projekti kaasatud linnad saavad täielikult uuendatud tänavavalgustuse koos intelligentse juhtimissüsteemiga selle aasta oktoobriks.

„Sellises mahus LED-valgusteid on Euroopas korraga vähe välja vahetatud. Kuna lisaks 12 tuhandele valgustile saavad linnad ka uue tänavavalgustuse infrastruktuuri ning targa juhtimise, on projekt veelgi erilisem,“ ütles KIKi tänavavalgustuse projekti juht Tõnis Kurrik. „Tööd on püsinud graafikus ning head meelt teeb ka linlaste positiivne tagasiside,“ ütles ta.

„Kui Paide linnas saavad uued lambid koos nutika juhtimissüsteemiga täies mahus tööle, tähendab see linnale aastas kuni 25 tuhande eurost rahalist võitu puhtalt elektri pealt,“ ütles Paide linna esindaja Andrus Tull. Tema sõnul on linna jaoks oluline ka see, et projekti raames vahetatakse välja suur hulk amortiseerunud kaabelliine, tänu millele on tulevikus vähem ka elektrikatkestuste tõttu pimedaid tänavaid.

Tänavavalgustusprojekti ehitustööd algasid linnades 2014. aasta oktoobris, kui hakati paigaldama maakaableid, võtma maha vanu valgustimaste ning asendama neid uutega. Tööd valmivad käesoleva aasta sügisel.

KIK alustas linnade tänavavalgustusprogrammi ettevalmistamist 2012. aasta septembris. See sündis koostöös Austria Vabariigiga, kes ostis Eesti riigilt kasutamata CO2 kvoodiühikuid. Saadud müügi tulu suunab KIK seitsme linna tänavavalgustuste renoveerimisse. Lisaks Austriale ja KIKile löövad projektis kaasa ka kohalikud omavalitsused, kelle katta jääb 10% linna valgustuse renoveerimise kuludest.