Majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni sõnul tuleb energiamaksude langetamisega edasi liikuda, et tagada energiamahukatele ettevõttetele konkurentsivõimeline maksukeskkond.

  • Bioneeri uudised
  • 23. veebruar 2018
  • Foto: Energiamahukas valgusreostus kosmosest. Pixabay, CC Public Domain

Järgmise sammuna on plaan vähendada gaasi aktsiisimäära. „Lisaks täna valitsuses heakskiidu saanud elektrienergia aktsiisimäära vähendamisele oleme välja töötamas sarnast lahendust ka gaasi suurtarbijatele,“ ütles Simson. Minister lisas, et Euroopa Komisjon on gaasi aktsiisimäära vähendamisele kui riigiabile rohelise tule andnud ning teemat arutab valitsus tänavu aprillis koos riigieelarve strateegiaga.

Simsoni sõnul nõuab nii gaasi kui ka elektri aktsiisimäära erisust eelkõige rahvusvaheline konkurents. „Et püsida konkurentsis suurte välisinvesteeringute saamisel ja olemasolevad ettevõtted saaks laieneda, tuleb tagada mõistlik maksukeskkond,“ lisas ta. Minister rõhutas, et erandid suurettevõtetele ei kahjusta väiketarbijaid.

Valitsus kinnitas täna suure elektrikuluga ettevõtjatele elektriaktsiisi soodusmäära seaduse eelnõu, mis näeb ette töötleva tööstuse ja infoalase tegevuse ettevõtetele teatud tingimuste täitmisel võimalust tarbida elektrit soodsama aktsiisimääraga. Soodsam aktsiisimäär on seaduse jõustumisel 0,5 eurot megavatt-tunni kohta, mis on ligi 9 korda madalam kui tavaaktsiisimäär. Potentsiaalselt võib muudatus puudutada ligi 240 ettevõtjat.

Teise meetmena energiamahukate ettevõtete konkurentsivõime tõstmiseks on valitsus kinnitanud elektrituruseaduse muudatused, mis lihtsustavad tulevikus energiamahukatel ettevõtetel otseliini rajamist elektrijaamast tootmiseni.

Maksumuudatused põhinevad valitsuse tegevusprogrammil ning selle eesmärgiks on tagada Eesti majanduses kasvupotentsiaaliga tööstus- ja teenusmajanduse sektoritele konkurentsivõimeline maksu- ja regulatiivne keskkond.