Nii nagu juba aastaid kombeks, muutuvad alates 1. oktoobrist Soomaa rahvuspargi külastuskeskuse lahtiolekujad. Talvisel perioodil on külastuskeskus avatud kell 10.00 - 16.00.

Soomaa rahvuspargi külastuskeskus on rajatud rahvuspargi südamesse endise Kõrtsi-Tõramaa talu asemele 1998. aastal. Rahvuspargi külastuskeskuses on võimalik tutvuda ekspositsiooni ja erinevate trükistega ning saada asjatundlikku infot nii rahvuspargi, kui Pärnu- ja Viljandimaa kaitsealade kohta laiemalt.

Sügistalvisel perioodil korraldatakse Soomaa külastuskeskuses laiale avalikkusele suunatud loodusõhtuid ja õpitubasid. 2008. aasta kevadperioodil toimunud loodusõhtutest üheks menukamaks kujunes loeng hundist. Koostöös Metsauuenduskeskuse suurulukiseire osakonna töötajatega märtsis peetud loengule kogunes sadakond kuulajat.

Alates 2006. aastast on külastuskeskus avatud ka kõigile loodusehuvilistele kooliõpilastele, kelle tarvis on LKK Pärnu-Viljandi regioon koostanud hulga õuesõppeprogramme. Pakutavad programmid on koostatud riikliku õppekava alusel ning üldhariduskoolide õpilastele tasuta. 2008. aasta jooksul on Soomaal toimuvates õuesõppeprogrammides osalenud 1229 õpilast üle Eesti.

Külastuskeskuse külastatavus on alates 1998. aastast näidanud pidevalt tõusudendentsi. 2007. aastal käis külastuskeskuses 11531 inimest, kellest 34% olid välismaalased. Tänavuse aasta külastajate hulk ei ole vaatamata kehvale suvele oluliselt kahanenud, jäädes eelmise aasta sama aja seisule alla vaid 200 inimesega. Kokku on 2008. aasta jaanuarist septembrini Tõramaal paiknevat külastuskeskust väisanud 9336 inimest. Rahvuspargi üldine külastatavus on hinnanguliselt 50 000 inimest aastas.

Täiendavat infot Soomaa rahvuspargi ja külastuskeskuse kohta leiab jätkuvalt kodulehelt www.soomaa.ee.

Toimetas Katrin Lipp, roheliste uudiste portaal www.bioneer.ee
Foto: Tiit Leito soomaa.ee