Taani paigutus esimesele kohale Maailma Loodusfondi (WWF) ja cleantech konsultatsiooni firma Cleantech Group aruandes "Coming Clean: Global Cleantech Innovation Index 2012". Aruandes uuriti, kus tekib uusi cleantech ettevõtteid ning millised riigid on rohelise tehnoloogia alal kõige innovatiivsemad.

Aruandes "Coming Clean: Global Cleantech Innovation Index 2012" hinnati 38 riigi 15 näitajat, mis on seotud cleantech ettevõtete loomise ja turustamisega. Vastava indeksiga mõõdetakse iga riigi potentsiaali luua cleantech ettevõtteid ja jõuda turule rohelise innovatsiooniga järgmise 10 aasta jooksul, teatas WWF.

Taani on aruandes riikide nimekirjas esimesel kohal, järgnevad Iisrael, Rootsi, Soome ja USA. Aruanne toob positiivsena välja Taani toetuse alustavatele innovatiivsetele cleantech ettevõtetele ja kinnitab, et ned ettevõtted, eriti tuuleenergia sektoris, saavutavad oma innovatiivsete tehnoloogiatega äriedu.

Taani kaubanduse ja investeeringute minister Pia Olsen Dyhri sõnul näitab aruanne, et Taani on cleantech arenduste alal maailmas juhtival kohal.

„Oleme võtnud ambitsioonika suuna loobuda fossiilkütuste kasutamisest 2050. aastaks, konkreetsete eesmärkidega vähendada CO2 heitkoguseid 40% võrra aastaks 2020 ja tagada, et tuuleenergia moodustab poole meie elektri kogutarbimisest aastaks 2020. Taani edu on osaliselt seletatav võimega toetada alustavaid cleantech ettevõtteid, kuni nende ideed ja tehnoloogiad hakkavad kasumit tootma nii majanduse kui keskkonna hüvanguks. Taoline edetabel on oluline, kui selgitan välisfirmadele, miks nad peaksid investeerima Taani. Ja rahvusvahelised ettevõtted on juba avastanud Taani kui  cleantech investeeringute sihtmaa. Eelmisel aastal oli kolmandik töökohti, mida Invest in Denmark Taanis luua aitas, just cleantech sektoris," selgitas Pia Olsen Dyhr.