Tallinna linn toetab ka tänavu kodanikualgatusi ja rohujuuretasandi projekte, mille eesmärk on suurendada linnas keskkonnateadlikkust, elurikkust ning toetada toidukasvatamise ehk linnaaianduse arengut.

  • Toit ja aiandus
  • 24. jaanuar 2024
  • Foto: Väike - Õismäe kogukonnaaed kasutab merekonteinerit

Toetuse piirsummad ühe taotluse (mitte taotleja) kohta on:

  • uue linnaaia rajamise puhul kuni 5000 eurot;
  • toimiva linnaaia puhul kuni 3000 eurot;
  • linnaaianduse projekti puhul kuni 3000 eurot.

Kokku jagatakse toetusi kogusummas 300 000 eurot kolmes voorus:
1.veebruari tähtajaga – linnaaianduse valdkonna taotlusvoor
15.veebruar tähtajaga – Tallinna linna asutuste õppeaedade taotlusvoor
1.märtsi tähtajaga – keskkonna valdkonna taotlusvoor

Lisainfo taotlusvoorude  kohta leiab Tallinna kodulehelt.