Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ja Rohetiigri esindaja Eva Truuverk allkirjastasid kolmapäeval, 26. augustil heade kavatsuste kokkuleppe, mille kohaselt osaleb Tallinna linn Rohetiigri programmis strateegilise koostööpartnerina.

Koostöö eesmärgiks on toetada keskkonnahoidlikuma tegutsemise rakendamist linnas ja rohepööret Eesti ühiskonnas. See tähendab, et Tallinna linn on  koostööpartnerina teerajaja ja eestkõneleja laiema rohepöörde läbiviimisel ning sihtasutus toetab linna selles rollis.

Linnapea Mihhail Kõlvart märkis, et kui Tiigrihüpe viis Eesti tehnoloogiasektori uude ajajärku, siis Rohetiiger loob uue, jätkusuutlikuma ja tasakaalus majandussüsteemi, mis viib meid taaskord uuendusmeelsena maailma kaardile.

„Tallinna linn astub Eesti suurima omavalitsusena ja strateegilise koostööpartnerina Rohetiigri programmi teerajajaks, sellega soovime olla eeskujuks teistele,“ ütles Kõlvart. „Sisuline rohepööre on võimalik üksnes siis, kui selle nimel töötavad koos avaliku- ja erasektori ning kolmanda sektori organisatsioonid. Ent me kõik – iga üksikisiku tasandil, saame anda oma panuse puhtama  keskkonna nimel.“

Rohetiigri eestvedaja Eva Truuverk märkis, et Tallinna linna tahe teha koostööd Rohetiigriga on märk sellest, et Euroopa Rohelise Pealinna tiitlile kandideerimist võetakse tõsiselt ja Tallinnas hakkavad toimuma sisulised muutused, mille vajadusest on räägitud juba aastaid. „Tegemist on suure väljakutsega nii Rohetiigrile kui Tallinnale, kuid mille õnnestumisest võidab kogu Eesti,“ ütles Truuverk.

Linna kui strateegilise koostööpartneri ja Rohetiigri kokkuleppe eesmärgiks on kinnitada poolte head tahet teha koostööd projekti Roheline Pealinn 2022 ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Ühtlasi annab sihtasutus annab linnale sisendi ettepanekutega roheliste eesmärkide täitmiseks ja Tallinna „Euroopa Rohelise Pealinna 2022“ tegevuskavas. Sihtasutus pakub välja vähemalt neli ülelinnalist aktsiooni aastaks 2022, mida aitab Tallinna linnal vastastikuses koostöös ellu viia.

Linna osalemine pilootprogrammis ei tähenda pelgalt teoreetiliste teadmiste edasi andmist, vaid reaalsete praktiliste muudatuste ettevalmistamist ja nende elluviimist. Nii tuleb linna üle vaadata oma organisatsiooni senised protsessid ja teha nendes ka reaalseid keskkonnahoidlikke muudatusi. Ühtlasi toetab linn teisi avaliku sektori organisatsioone sarnase muutuse läbiviimisel jms. Pilootprogrammi osaks on lisaks ka teavitustegevused, sh üritused.

Rohetiiger on koostööplatvorm, mille eesmärk on suurendada keskkonnateadlikkust ja panna alus tasakaalus majandusele. Rohetiigri missiooniks on luua ja rakendada loodussõbralikke praktikaid kõikides sektorites ning kujundada välja tasakaalus majandus.

Tallinn on konkursi „Euroopa roheline pealinn 2022“ üks neljast finalistist, kes jätkavad võistlust 2022. aasta Euroopa Rohelise Pealinna tiitli nimel.  2022. aasta Euroopa rohelise pealinna tiitlile kandideeris ühtekokku 18 linna. Finaali pääsesid koos Tallinnaga veel Dijon, Grenoble ja Torino. Rahvusvaheline žürii valib 2022. aasta tiitli võitja selle aasta 8. oktoobril ning auhind antakse üle 2020. aasta Euroopa rohelises pealinnas Lissabonis.