Täna kuulutati Eesti Linnade ja Valdade päevadel välja rohepööret edendav omavalitsuste koostöövõrgustik R-klubi.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on koostöövõrgustik oluline, sest rohepöörde valdkonnas seisavad Eesti linnad ja vallad sarnaste väljakutsete ees, seetõttu on kogemuste vahetamine oluline. „Täna on rohepööre veel väga suur muutus, mis vajab juhtimist ja sünergilist struktuuri. Ressursitõhusam on läheneda sellele ühiste jõududega,“ rõhutas ta.

Tallinn esimese aasta klubi eesistujana on 2023. aastal Euroopa roheline pealinn. Roheline pealinn toob jätkuvalt Tallinnasse mitmeid üritusi, tipptegijaid ja teadmist, mis väärib laiemat kõlapinda. Üleminekul ringmajandusele on Tallinn kutsunud appi OECD. Juunis toimub Tallinnas OECD V ringmajanduse ümarlaud, kus avalikustatakse Tallinna ringmajandusele ülemineku raport. Tallinn pakub esimeseks klubi aastaks kandva teemana ringmajandust, sh jäätmemajandust. Tallinnal on pakkuda ka näiteks elurikkuse teema kliimamuutustega kohanemise kontekstis.

„Rohepööre ei saa olla üksiku linnajuhi, ettevõtte, inimese või teadusasutuse asi. Teisalt on just omavalitsusjuhid ühed võtmetegijad, kelle tegevusest sõltub palju,“ ütles klubi idee üks algatajatest Keskkonnainvesteeringute keskuse arengu- ja koostöökoja juht (KIK) Helen Sulg.

Ta lisas, et suuresti on omavalitsuste väljakutsed seotud roheinvesteeringutega ja peab aktiivselt ning nutikalt, ka senisest suuremas koostöös otsima rahastusvõimalusi Euroopa Liidu abiprogrammidest. „Loodame klubis teha vastavat sisu- ja tõlketööd ehk koondada strateegilisi vajadusi, võimalusi projektide taimelavana,“ rääkis Sulg ning jätkas: „koos on julgem, terviklikum ja mõjusam, ka õigel hetkel lõbusam ja lohutavam – seda tõestab paljude riikide praktika sarnaste võrgustike näol“. „Loodame sisu ja tegutsemistahet tekitada tavapärasest teistsuguses suhtlus ja tegutsemisruumis, lõpetas ta.

R-Klubiga liitumiseks palume külastada ELVLi veebilehte.

R-Klubiga liitumine on vabatahtlik ja sellega ei kaasne liikmetele mingeid kohustusi. Esimese klubiaasta kulud katab Tallinna linn.

Liikmete registreerumisel avaneb võimalus kokkusaamiseks, kus koosloomes sõnastatakse klubi visioon ja väärtused ning arutatakse muid klubi toimimiseks olulisi küsimusi. Klubi liikmed on teretulnud juunikuus Tallinnas toimuvale OECD V ringmajanduse ümarlauale.

 

Taust:

R-klubi loomise idee sündis pärast mitmeid laiaringi arutelusid ja Tartu ülikooli mullu läbi viidud uuringu tulemusi, mis näitasid vajadust kohalike omavalitsuste rohepöörde juhtimise koostöövõrgustiku järele: kui keskkonnaspetsialistidele jagub temaatilisi arutelu- ja koolitusformaate, siis omavalitsusjuhtidele rohepöörde kui süsteemse muudatuse juhtimiseks neid praktiliselt pole.

Võrgustiku töö keskmes on strateegiliselt valitud rohepöörde teemad, et sisustada, mõtestada ja seostada rohepööret nii kohalike omavalitsuste igapäevatöö ja juhtimise kui investeerimistegevusega.

R-Klubi hakkab tegutsema omavalitsuste eestvedamisel roteeruva eesistujaga ning partnerluses ELVL-i ja KIK-iga, kes kaasavad rahvusvahelisi, riigi- ja teaduspartnereid klubiüritustesse, panustavad sisuloomesse ja toimkonda, käivitavad klubitegevuse väljundina EL otsetoetuste partnerprojekte.