Tallinna Rahumäe, Liiva, Hiiu-Rahu ja Pärnamäe kalmistud said uued jäätmemahutid, mis võimaldavad oluliselt parandada kalmistute jäätmekorraldust. Oma prügi sorteerimisega saab igaüks anda oma panuse puhtama linnakeskkonna heaks.

  • Jäätmed
  • 29. juuli 2020
  • Foto: Rõngasrist Vormsil. Janek jõgisaar, Bioneer.ee

„Kalmistutel olid ikka veel kasutusel ajast ja arust vanad „nõukaaegsed“ konteinerid, erandiks oli vaid Metsakalmistu. Jäätmete liigiti kogumine kalmistutel oli sellisel moel üsna võimatu,“ rääkis Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf. „Tallinna Jäätmekeskus viis eelmisel aastal läbi riigihanke, mille tulemusena soetati neljale Tallinna kalmistule kokku ligi 1700 uut jäätmemahutit. Nüüd saab haudade korrastamisel tekkivaid jäätmeid sorteerida kõigil linna kalmistutel, mis on taas üks samm rohelist mõtteviisi kandva pealinna suunas.“

Tallinna kalmistuid haldab alates 1. juulist linna asutus Kadrioru Park, mis teeb koostööd Tallinna Jäätmekeskusega.

Jäätmekeskuse juhataja Kristjan Mark selgitas, et jäätmete liigiti kogumine on mõistlik just nende tekkekohas, see annab parema võimaluse aiajäätmete taaskasutuseks kompostimise näol.

„Rohelistesse mahutitesse tuleks panna biolagunevad pargi- ja aiajäätmed, hallidesse aga segaolmejäätmed ehk kasutatud küünlad, plastik ja kilekotid. Mahutitele on lisatud kleebised, mis näitavad, milliseid jäätmeid tuleb ühte või teise mahutisse panna. Loodame, et inimesed harjuvad peagi selle süsteemiga ning aiajäätmete sekka klaaspurke ja kasutatud kalmuküünlaid enam ei sattu,“ ütles Mark.

„Kuigi arenguruumi veel on, oleme märganud, et Tallinna kalmistute külastajad on juba hakanud pärast haudade korrastamist jäätmeid paremini sorteerima,“ tõdes Kadrioru Pargi juhataja Ain Järve.

Tallinna kalmistutelt kogutakse arvestatav hulk jäätmeid – üksnes möödunud aasta jooksul anti jäätmekeskusele üle 2856 tonni ja tänavu on üle antud juba 1584 tonni. Kalmistute haljastusjäätmete roheliste konteinerite sisu toimetab Kardioru Pargi jäätmeveok Pärnamäe jäätmejaama või Liiva kalmistul asuvasse käitluskohta. Hallide segaolmejäätmete mahutite sisu antakse samuti üle Tallinna Jäätmekeskusele.

Uutest mahutitest 554 on 240 liitrised ning 1140 mahutit 600–660 liitrised. Mahutid on valmistatud kõrge vastupidavusega polüstüroolist ning need on varustatud hõlpsasti avatava kaanega. Uued jäätmemahutid said Rahumäe, Liiva, Pärnamäe ja Hiiu-Rahu kalmistud, juba varem oli uute mahtutega varustatud Metsakalmistu.