Pealinna ühistranspordi operaator Tallinna Linnatranspordi AS, kuulutas välja riigihanke, millega ostab kütust uutele hangitavatele gaasibussidele. Hanke võitjaga sõlmitakse 10-aastane leping, mis sisaldab lisaks kütusele kahe gaasiterminali ehitamist ettevõtte territooriumile.

Kokku ostab ettevõte järgmise viie aasta jooksul 300 gaasibussi, mis moodustab rohkem kui poole Tallinna Linnatranspordi AS kasutuses olevast bussipargist. Uute busside prognoositav aastane läbisõit on 21-24 miljonit kilomeetrit, mille teenindamiseks surugaasi hangitaksegi.

„Hetkel käimasoleva Tallinna läbi ajaloo suurima bussihankega soovime muuta ühistranspordi oluliselt keskkonnasõbralikumaks ja efektiivsemaks säästes ainuüksi kütusekuludelt 30 protsenti,“ selgitas Tallinna Linnatranspordi AS juhatuse esimees Deniss Boroditš, kelle sõnul eelistatakse surugaasi riigihankel võimalusel täies ulatuses kodumaist biometaani. “Suurima ühistranspordiettevõttena peame näitama eeskuju ja lisaks paremale ühistranspordile panustama ka puhtamasse linnakeskkonda, mis samal ajal toetab kodumaise taastuvenergia sektori arengut.

Tallinna Linnatranspordi surugaasi riigihange näeb ette ka tankimiseks vajaliku taristu ehitamist. Hanke võitja rajab linnaliinibusside tankimise gaasiterminalid ettevõtte bussidepoodes Peterburi teel 2020 aasta aprilliks ja Kadaka teel 2021 aasta märtsiks.

Vastavalt ettevõtte strateegilisele suunale asendatakse järgmistel aastatel kõik vanad diiselbussid maagaasi kasutavate linnaliinibussidega. Aastaks 2025 on ettevõte planeerinud loobuda kõikidest diiselbussidest Tallinna tänavatel.

Täna kuuluvad Tallinna Linnatranspordi bussiparki 520 bussi, millega teenindatakse pealinnas 72 bussiliini. Koos trammi- ja trolliliinidega teenindab ettevõtte aastas rohkem kui 140 miljonit sõitjat.