Tallinna linnavalitsus töötas välja Tallinna kaasavas eelarves osalemise tingimused, menetlusprotsessi ja ideevaliku korra. Ideid saab esitada iga tallinlane, oma linnaosa projekti väljavalimisel saavad osaleda linnaosa elanikud alates 14. eluaastast.

„Analüüsides ka teiste linnade sellealast praktikat oleme jõudnud Tallinna jaoks sobivaima lahenduseni, mis aitab tugevdada kogukonnatunnet ja innustada kohalikke elanikke ühiselt mõtlema ja tegutsema. Tallinna linnaosakogud on toetanud kaasava eelarve eelnõud, esitades ka omalt poolt mitmeid sisukaid täiendusi. Ideekorje linnakeskkonda paremaks tegevate projektide leidmiseks peaks algama 16. novembrist, ideid saab välja pakkuda ja nende seast eelistatuma heaks hääle anda linnaosa kaupa,“ selgitas linnapea Mihhail Kõlvart.

Kaasava eelarve eesmärk on igal aastal viia igas linnaosas ellu projekt, mille idee pakuvad välja ja valivad hääletusel linnaosa elanikud.

Kaasava eelarve rahastusele saab kandideerida projekt, millel on avaliku kasutuse eesmärk, see peab olema linlastele enamiku ajast tasuta kasutatav, väärindama linnaruumi ja toetama linna arengueesmärke. Ideid on võimalik esitada Tallinna veebilehel, teenindussaalis (Vabaduse väljak 7) või linnaosavalitsustes 16. novembrist 6. detsembrini. Idee esitaja peab kirjeldama projekti eesmärki ja olulisust, sihtrühma, teostamist ja võimalikku ajakava ning hinnangulist maksumust.

Esitatud ideid ja nende teostatavust hindab spetsialistidest koosnev ekspertkomisjon, kes kaasab oma töösse hinnatava ideega seotud linnaosavalitsuse ja linnaosakogu esindaja. Esitatud taotlusi hinnatakse lähtuvalt sellest, kuivõrd nad vastavad kaasava eelarve tingimustele: kas nad on teostatavad etteantud summaga ja 2021 aasta jooksul, kas nad rikastavad linnaruumi ja toetavad Tallinna arengueesmärke, kas ei esine tehnilisi probleeme nende realiseerimiseks, kas hoolduskulud ei hakka olema ebamõistlikult koormavaks jne.

Aasta jooksul elluviidavad ideed selgitatakse välja hääletusel linnaosade kaupa. Oma linnaosa projekti valikus saavad osaleda selle linnaosa elanikud alates 14. eluaastast. Iga hääletaja saab hääletada kuni kahe meelepärase projekti poolt. Hääletada saab elektrooniliselt või paberil. Hääletus on planeeritud 18.-31. jaanuariks.

Pärast hääletust reastatakse ideed linnaosade kaupa saadud häälte arvu järgi, ellu  viiakse enim hääli saanud idee. Et hääletus omaks jõudu, peaks igas linnaosas hääletuses osalema kindel minimaalne arv linnlasi: Kristiines, Nõmmel ja Pirital 500 hääletajat, Haaberstis, Kesklinnas, Mustamäel ja Põhja-Tallinnas vähemalt 1000 inimest ning Lasnamäel on selleks lävendiks 1500.

2021 on kaasava eelarve kogusumma 800 000 eurot. 75 protsenti kogusummast jaotatakse linnaosade vahel võrdselt ning 25 protsenti linnaosa elanike arvuga proportsionaalselt.

Tallinna volikogu arutab kaasava eelarve tingimusi ja korda järgmisel nädalal toimuval istungil.