Tarbijakaitseamet võttis käesoleva aasta septembris testimiseks 15 helkurit ning 5 helkurvesti. Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi Laserspektroskoopia laboris läbi viidud testimine tuvastas, et kontrollitud helkuritest ei vasta nõuetele 9 helkurit tagasipeegeldumisomaduste poolest (60%). Helkurvestide tagasipeegeldumisomaduste osas rikkumisi ei avastatud.

Tarbijakaitseameti peadirektor Andres Sooniste lausus: „Tarbijakaitseameti hinnangul näitab testimiste tulemus üsna kurba üldpilti, sest enamik kontrollitud helkuritest ei vastanud nõuetele ning ei täida seega oma eesmärki – muuta jalakäija liikluses nähtavaks“.

Helkuri kui odavaima elukindlustuse kandmine pimedal ajal on kohustuslik, kuid sellisel juhul peab see ka nõuetele vastama. Tarbijakaitseamet jätkab kindlasti helkurite testimist ka edaspidi.

Kõikide ettevõtete suhtes, kes müüsid nõuetele mittevastavaid helkureid, on algatatud haldusmenetlus. Tarbijakaitseamet kohustas helkureid müünud kaupluseid nõuetele mittevastavad kaubad müügilt kõrvaldama ning panema välja teate, et helkurid ostetakse tarbijatelt tagasi.

Kõigi testitud helkurite ning helkurvestide pildid ja lisainformatsioon on üleval Tarbijakaitseameti facebooki lehel: www.facebook.com

Helkureid testitakse standardi EVS-EN 13356:2001 alusel, mis sätestab nõuded helkurite kvaliteedile. Helkuril peab olema peegeldavat pinda vahemikus 15 kuni 50 cm² ühe külje kohta. Samuti on standardis määratud helkuri reflekteeriva ala tagasipeegeldumisomadused.

Jalakäijatele mõeldud helkuritel peab olema:

 • tootenimetus;
 • andmed tootja kohta;
 • CE- vastavusmärgis (kas tootel või toote pakendil);
 • viide standardile EN 13356: 2001;
 • eestikeelne kasutusjuhend.

Helkurvestide puhul võetakse arvesse järgmisi standardeid 471:2004+A1:2008 ja EVS-EN 1150:1999.

Helkurvestidel peab olema:

 • tootenimetus;
 • andmed tootja kohta;
 • CE- vastavusmärgis;
 • viide standardile EN 1150: 1999 (tagasipeegeldamisomadused, reflekteeriva pinna suurus);
 • professionaalseks kasutamiseks mõeldud helkurvestide puhul viidet standardile EN 471: 2004;
 • eestikeelne kasutusjuhend + suurustähistus ja hooldustähistus.


Jaekauplejatel, kes ostavad hulgimüüjatelt helkureid, on soovitav eriti tähelepanelikult kontrollida, kas tooted on nõuetekohaselt märgistatud, piisava suurusega ning vastavad peegeldumisomaduste osas kehtestatud nõuetele, kuna probleemide korral vastutab tarbija ees jaekaupleja.

Kui tekib kahtlus, et müügile võetavad tooted ei pruugi vastata nõuetele, on ettevõtjal võimalus ka ise lasta helkureid testida või küsida esialgset hinnangut Maanteeametist.