Ülikooli loodusmuuseum kutsub kandideerima ekspositsiooni giidiks ja tellitud ekskursioonide giidideks.

Loodusmuuseumi ekspositsiooni giidi võtame tööle 0,5 koormusel töölepinguga ajutiselt eemaloleva töötaja asenduskohal. Töö toimub paindliku graafiku alusel. Tööülesanded on  külastajate juhendamine ja neile info jagamine ning ühtlasi ka korra jälgimine muuseumisaalis. Lisaks asendab giid lõunatunnil fuajees asuvas kassas administraatorit, müües pileteid ja suveniire. Ekspositsiooni giid viib läbi ka tellitud ekskursioone. Giiditöö sobib neile, kellele meeldib teenindada muuseumikülastajaid, neile abi ja teadmisi jagada, ning tegutseda meeskonnas koos teiste giididega. Eeldame loodusalaseid teadmisi ning valmisolekut ennast täiendada ekspositsiooni teemade osas. Töö nõuab ka rutiinitaluvust.

Loodusmuuseumi tellitud ekskursioonide giidid viivad läbi ekskursioone konkreetsetele gruppidele. Edukate kandidaatidega sõlmime töövõtulepingud ja tasustame vastavalt tehtud ekskursioonidele. Giid saab alati ise valida, kas ja millal talle sobib ekskursioon võtta (giidid nopivad kalendrist endale sobiva grupi). Otsime giide erinevates keeltes – lisaks eesti ja inglisele keelele on eriti oodatud vene, soome ja läti keeled.

Nendele kahele tööle kandideerijatel palume saata 18. veebruariks vabas vormis e-kiri muuseumi näituste ja loodushariduse osakonna juhatajale Reet Mägile aadressil reet.magi@ut.ee. Palun märkige, kas olete huvitatud mõlemast kohast või ainult ühest. Palun lisage oma CV.