Lähiaastail on kavas tänavavalgustust rekonstrueerida Tartu mitmes linnaosas. Sel aastal alustatakse projekteerimistöödega.

 

Tänavavalgustuse projekteerimise riigihange oli jaotatud nelja ossa: Ülejõe, Jaamamõisa, Ränilinna ja Veeriku piirkond. Hankel olid edukad THS Projekt OÜ, OÜ Keskkonnaprojekt ja Leonhard Weiss OÜ.
 
Rekonstrueerimisega soovib linn tõsta tänavavalgustuse energiasäästlikkust, vähendada tarbitava elektrienergia tootmisest tulenevat negatiivset keskkonnamõju ja parandada tänavavalgustuse töökindlust. Kokku renoveeritakse 532 valguspunkti. Tööde lõpptähtajaks on kavandatud 30.08.2022.

Töid rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Projekti kogumaksumus on 1 010 700 eurot, millest Tartu linn finantseerib 33%.

Lisaks kavandatavatele töödele alustatakse sel aastal ulatuslikku tänavavalgustuse rekonstrueerimist ka Annelinnas, kus kahe aasta jooksul vahetatakse säästlikumate vastu välja ligi tuhat valgustit.