Tartu esimene kliimakogu, milles osales 45 juhuvalimi teel valitud tartlast, esitas Tartu linnavalitsusele 66 ettepanekut, kuidas suurendada Tartu tänavate turvalisust ja tervislikkust, vähendada liiklusest tulenevat müra- ja õhureostust linnaruumis ning kujundada kliimasõbralikumat tulevikku.

  • Kliima
  • 15. mai 2022
  • Foto: Autoliiklus Tartus / Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Kliimakogu seadis oma ettepanekutes prioriteediks kõigile liikujatele oma ruumi loomise, autoliikluse rahustamise ja liikluse rahustamise elementide kasutamist enamatel teedel, elurikka linnalooduse hoidmise ja arendamise, sh olemasolevate rohealade ja kõrghaljastuse säilitamise, ning teede hooldamisel jalgratta- ja kõnniteede korrashoiu esikohale seadmise. Ettepanekutega saab tutvuda siin: www.tartu.ee/kliimakogu#ettepanekud

Tartu abilinnapea Gea Kangilaski sõnul annavad kliimakogu ettepanekud üsna hea pildi linlaste tulevikuootustest. "Tugevalt tõusid esile teemad, mida linn ka ise on prioriteediks seadnud, mistõttu usun, et saime siit veel ühe tõuke ambitsioonikateks muutusteks nii kõigile liiklejatele oma ruumi loomisel kui liikluse rahustamiseks, aga ka üldisemalt elurikka looduse ja linnaruumi hoidmiseks. Linnavalitsus võtab nüüd aja, et ettepanekutesse süveneda ja nende teostamise võimalusi ja ajakava analüüsida."

Linnavalitsus annab kliimakogu ettepanekute elluviimise kohta tagasisidet juunikuus.

Rohetiigri vabakonna suuna vedajad ja kliimakogude Eestisse toojad Teele Pehk ja Maiu Lauring rõõmustavad mini-Tartu pühendumuse üle. "Tõestasime ka rahvusvaheliselt, et hea aruteluõhkkond ja koosloomes kogenud moderaatorid motiveerivad 45 inimest kahel nädalavahetusel oma elukeskkonna nimel pingutama. Nüüd on jäme ots linnavalitsuse ja elluviimise käes, et need innustunud osalejad jääksid edaspidigi kliimasaadikuteks."  

Tartu esimeses kliimakogus osales 45 juhuvalimi teel valitud tartlast, kes moodustasid läbilõike Tartu linna elanikest, arvestades sugu, vanust, elukohta, tööalast hõivatust ja emakeelt. Kutse kliimakogusse saadeti ligikaudu 15 000 tartlasele. Võrreldes Tartu elanikkonnaga, olid kliimakogu otsustajate seas rohkem esindatud naised, 30-44-aastased, alla 18-aastastega leibkondadest ja kõrgharidusega inimesed. See andis korraldajatele mõtteainet, kuidas saada kaasamisel reaalselt rohkem osalema ja oma eelistusi välja käima mehi, noori ja eakaid ning madalama haridustasemega inimesi.

Kliimakogu liikmed osalesid aprillis ja mais ühtekokku kuuel kohtumisel, mille käigus jagasid teadmisi linnaruumi eksperdid ja erinevad huvirühmad, peeti sisukaid rühmaarutelusid nii iseseisvalt kui arutelujuhtide eestvedamisel ning kujundati viimaks ettepanekud, mille üle ka hääletati.

Tartus esmakordselt rakendatav kliimakogu on uudne koosloomeformaat, mida kasutatakse maailmas nii kohalike kui ka riigi taseme keskkonnaotsuste kiirendamiseks.

Kliimakogu korraldasid Tartu Linnavalitsus koos Rohetiigri ja Milttoniga.

Ettekannete slaide ja salvestusi saab järele vaadata kliimakogu veebilehel www.tartu.ee/kliimakogu#programm