Linn korraldab kaks lisakoolitust inimestele, kes soovivad biojäätmeid oma kinnistul ise komposteerida. Koolitused toimuvad 15. novembril ja 29. novembril kell 17.30 Tartu loodusmajas (Lille 10).

  • Keskkonnaharidus
  • 2. november 2023
  • Foto: Kompostikast Laagna aias Lasnamäel. Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Koolitustel käsitletakse biojäätmete eraldi kogumise nõudeid, mis hakkavad kehtima alates 1. jaanuarist 2024, õigeid kompostimisvõtteid, sagedasemaid vigu kompostimisel jms. Koolitus kestab umbes 1,5 tundi ja selle viib läbi loodusmaja õpetaja. Koolitused on osalejatele tasuta.

Huvilistel tuleb eelnevalt registreeruda. Juhul, kui keegi on koolitusele registreerunud, kuid ei saa osaleda, siis palutakse sellest teada anda e-posti aadressil leelo.kurbel@tartuloodusmaja.ee

Alates 1. jaanuarist 2024 on biojäätmete eraldi kogumine ja selleks eraldi mahuti paigaldamine kohustuslik kõikidel kinnistutel. Biojäätmete üleandmise kohustusest saavad vabastust taotleda (ehk ennast kompostijaks vormistada) üksikelamute ja kuni 10 korteriga kinnistute omanikud, kes korraldavad ise oma kinnistul tekkivate toidujäätmete kompostimise. Vabastuse saamise eeldus on, et tekkivat komposti kasutatakse kohapeal.

Kompostimiseks tuleb kasutada kahjurite eest kaitstud kinnist (kaanega) kompostrit, mis on piisavalt suur, et aasta jooksul tekkivad jäätmed ära mahutada. Vabastuse taotluse saab esitada Tartu linna kodulehel.  Taotlusele tuleb lisada oma kompostri pilt.

Neil tartlastel, kes said 2021. aastal KIKi projekti raames kiirkompostri ning soovivad kompostijana jätkata, ei ole vaja uut taotlust esitada. Nende kinnistute andmed on registris juba olemas.

Tartlaste huvi kompostimise vastu on suur - oktoobris toimunud kompostimiskoolituste kohad täitusid kiirelt, mistõttu otsustas linn korraldada lisakoolitused. Kompostijaks on end praeguseks vormistanud üle 1400 tartlase.