Tartu linnavalitsus otsustas koosseisuvälisele ametikohale palgata liiklusspetsialisti, kes hakkab tegelema eelkõige kergliiklusteede rajamisega seotud probleemidega ning propageerima loodustsäästvaid transpordiviise. 

Linnapea Urmas Kruuse sõnul on uus spetsialist tööle valitud koostöös erinevate jalgrattasõitu propageerivate organisatsioonide esindajatega. „Uus ametikoht aitab kindlasti palju kaasa juba olemasolevate jalgrattateedevõrgustiku kaasajastamisele ja uute jalgrattateede projektide planeerimisele,“ märkis Kruuse. „Ametikoht saab olema sidemeks linnavalitsuse ja ühiskondlike jalgrattaorganisatsioonide vahel.“

Uuel ametikohal hakkab tööle AS-is K&H planeerijana töötav Toomas Põld.

Uus koosseisuväline linnamajanduse osakonna liikluskorraldusteenistuse alla loodav 0,6 koormusega ametikoht luuakse seoses projektiga „Active Access“, mis tegeleb säästva, tervisliku ja ohutu linnatranspordi arendamisega.

Koosseisuväline ametikoht finantseeritakse täielikul projekti „Active Access“ rahadest.