11. detsembril Tallinnas toimunud seminaril sai Tartu loodusmaja (SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus) Rohelise Kontori tunnistuse. Rohelise Kontori tunnistus tõestab, et Tartu loodusmaja töötajad järgivad oma töös jätkusuutlikkuse põhimõtteid nii tervisliku töökeskkonna loomisel, loodusressursside kasutamisel kui hangete ja ostude korraldamisel.

2013. a. valminud Tartu loodusmajas on olulised keskkonna- ja tervisesõbralikud lahendused juba maja planeerimisel ja ehitamisel rakendatud. Näiteks naturaalsed viimistlusmaterjalid, vee kokkuhoiu lahendused alates sadevee kogumisest kuni joogiveekraanideni. Päikesepaneelid katusel ning päevavalgust maksimaalselt kasutada võimaldav ruumijaotus aitab kokku hoida elektrit.

Juhataja Janika Ruusmaa sõnul on olulised väärtuste edasikandjad majas tegutsevad inimesed: „Just loodusmaja töötajad on need, kes annavad majale sisu. Keskkonnahoid ja vastutus looduse ees on meie tegevuse alusväärtused ning see rakendub meie igapäevases tegevuses, aga ka näiteks tingimustes, mida esitame teistele meie juures ürituste korraldajatele.“

Rohelise kontori tunnistus kehtib 3 aastat, suunates organisatsiooni ka edaspidi jälgima rohelise kontori põhimõtete täitmist, keskkonnaalaste andmete kogumist ning keskkonnategevuskavade koostamist ja ellu viimist. Tartu loodusmaja jagab hea meelega oma kogemust tunnistuse taotlemise protsessist ja sellele eelnenud tööst ka teiste Lõuna-Eesti organisatsioonidega. Hetkel on rohelise kontori tunnistuse saanud asutused peamiselt Harjumaalt.

Kontori keskkonnajuhtimise süsteemi tunnistust antakse välja alates 2013. aastast. Tunnistuse saamiseks peab organisatsioon rakendama rohelise kontori põhimõtteid ja vastama kriteeriumitele, mida hinnatakse välisauditi käigus. Tunnistusi annab välja Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon.