Kaasava eelarve ideid saab esitada 10.-30. aprillil 2019 infosüsteemis Volis. Soovi korral võib idee esitada ka kirja teel (meiliga press@raad.tartu.ee või postiga Tartu Linnavalitsus, Jaani 7, Tartu 51007). E- või tavakirjaga saadetud ideed lisavad korraldajad ise Volisesse.

Idee esitamisel tuleb pidada silmas järgmisi põhimõtteid:

  •     Kaasava eelarve idee võib esitada igaüks.
  •     Kaasava eelarve objektiks võib olla Tartu linnaga seotud investeeringuobjekt maksumusega kuni 100 000 eurot. Kuna kaasava eelarve kogusummaks on 200 000 eurot, tagab see vähemalt kahe idee elluviimise.
  •     Kaasava eelarve raha eest elluviidav investeering peab pakkuma avalikku hüve, peab olema avalikus kasutuses, ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid linna järgnevate aastate eelarvetele, tuleb realiseerida 2020. aasta jooksul.
  •     Rahvahääletusel toetust leidnud kahe enim hääli saanud investeeringuobjekti realiseerimise korraldab linnavalitsus

Veel peab linnavalitsus oluliseks

  •     ideest osasaajate hulka,
  •     mõju linnaruumile,
  •     originaalsust,
  •     kogukonna koostöös soosimist,
  •     aktiivsete eluviiside soosimist.
  •     PS! Viimati loetletud kriteeriume hindavad avalikel aruteludel ideede autorid ja eksperdid.

 

Tartu Linnavalitsus ootab ideede esitajatelt aktiivset osalemist kaasava eelarve protsessi erinevates etappides (arutelud, ideede tutvustamine jm).