Kesklinna ümbruse uuendamise eesmärk on parandada kohalike elutingimusi ja tänavate liiklusohutust ja ning luua autodest eraldatud rattateede võrk. 

 

Tartu linn kutsub linnaruumi muutuste osas kaasa rääkima ka kohalikke elanikke. Koos otsitakse lahendusi Riia, Tähe, Kastani ja Õnne tänavate uuendamiseks ning neile rattateede rajamiseks. 

13. novembril kell 18.00 toimub Tartu Loodusmaja saalis Riia tänava uuendamise avalik arutelu. 15. novembril kell 18.00 räägitakse Tartu Loodusmaja saalis Kastani ja Õnne tänava uuendamisest ning 28. novembril kell 18.00 Aparaaditehase armastuse saalis Tähe tänava tulevikust.

Tartu abilinnapea Raimond Tamm ütles, et Tartust saab lähitulevikus linn, kus tänav ei ole ainult transpordikoridor vaid loomulik osa turvalisest linnaruumist. “Uuenduskuuri läbivatel lõikudel ehitame liiklusohutuse suurendamiseks autodest eraldatud teed nii jalgratturitele kui jalakäijatele. Kõige suurema liiklusega tänavatel ei pea ratturid enam sõitma autode või ka jalakäijate vahel,” ütles Tamm. 

Kesklinna piirkonnas plaanib Tartu linn elamistingimuste parandamiseks vähendada sõidukitest tulenevat müra ja tolmu. Seda on võimalik teha näiteks sõiduradade kitsendamise ja -kiiruse vähendamise abil. Ohutuse tagamiseks ja paremate liikumisvõimaluste loomiseks ehitatakse jalgrattateed täiesti eraldatuna nii autoradadest kui ka jalakäiatest. Võimalikult palju püütakse leida ruumi haljastusele ja ka kultuuri ning kohvikute tänavale toomiseks.

“Uuenduskuuri saavatel tänavatel on tervislikum elada, kasumlikum teenuseid pakkuda ja meeldivam aega veeta,” ütles Tartu linnaarhitekt Jiri Tintera.

Praegusel hetkel käib tänavate eskiislahenduste loomine, millele linn ja projekteerijad ootavad kohalike tagasisidet. Linnaruumi ümbermõtestamine toimub koos rattateede võrgu esimese etapi ehitamisega, mis algab 2024. aastal ja nelja aasta jooksul ehitatakse välja inimkesksed tänavad koos erinevaid linnaosasid ühendava rattateede võrguga. Plaanitavasse võrku kuuluvad Vabaduse pst, Turu, Riia, Kastani, Tähe, Õnne, Tähtvere ja Tuglase tänavad. Samade põhimõtete järgi ehitatakse ka Põhja puiestee läbimurre ja uuendatakse Ülikooli tänavat.