Metsa matkama minna on tore ka sügisel. Eriti tore on aga leida eest lõkkekohad, kus lisaks pingile-lauale on valmis pandud lõkkepuud. Selleks, et ka järgmisel tulijal oleks sama hea tunne, soovitame tuld teha säästlikult.

2007. aastal kasutati RMK puhkealadel kokku 1537 ruumimeetrit lõkkepuid. See on umbes 100 puuküttega majapidamise aastane vajadus ja tarbimine. Valdav osa metsaskäijatest kasutas neid heaperemehelikult, kuid ei puudunud juhused, kus puud kadusid lõkkekohalt või tehti tuld hoopis metsast murtud kasvavatest puudest.

Paraku kohtab lõkke tegemist metsas selleks mitte ettenähtud kohas. Seda tihti vaid põhjendusel, et lähedal asuvas lõkkekohas on juba inimesed! Riigimetsas olevad lõkkekohad on kõigile ühiseks kasutamiseks. Inimeste soov metsa tulles vaikust ja rahu leida on ootuspärane, kuid igale tulijale oma lõkkekohta teha ei saa. Seetõttu soovitame ühineda varemsaabunutega, ja kes teab, leida ehk uusi sõprugi!

Tuld tehes tasub mõelda milleks seda tehakse – kas toidu valmistamiseks, teevee soojendamiseks või niisama, käte soojendamiseks. Erinevateks toiminguteks vajame erineva suuruse ja kestvusega tuld. Oluline on tuli peale toimetuste lõppu kustutada. Sellega säästame küttematerjali ka järgmistele tulijatele. Kahjuks leiavad RMK loodusvahid tihti põlevaid lõkkeid, mille juurest inimesed on juba lahkunud.

2007. aastal oli riigimetsas üle Eesti 499 ettevalmistatud lõkke tegemise koha. Neist 165 oli varustatud sädemepüüdjatega, vähendamaks tule laialikandumise ohtu. Metsaseadusest tulenevalt tohib lõket teha ja telkida vaid selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas.

Lõket tehes arvesta järgmisega:

  • uuri välja, kas metsaminek pole tuleohu tõttu keelatud, teavet saad päästeala infotelefonilt 1524, lähemast RMK teabepunktist või RMK kodulehelt

  • lõkke tegemisel eelista kattega lõkkekohta

  • järgi kõiki juhiseid looduses ja ettevalmistatud lõkkekohal

  • ettevalmistatud lõkkekohad on ühiskasutuses, lepi teiste tulijatega

  • kasuta tule tegemisel valmis puid või mahalangenud oksi, ka põlevad looduslikku päritolu jäätmed võid põletada lõkkes

  • hoia lõke korralikult põlev, ent samas võimalikult väike

  • kasutatud grillsöed kalla lõkkeasemele

  • ole tähelepanelik, ära jäta lõket valveta ning lahkudes kustuta lõke korralikult

  • ära suitseta metsas

  • metsapõlengust teata telefonile 112