Terve Eesti SA viis Avatud Eesti Fondi kriisiprogrammi ja koalitsiooni „Ettevõted HIV vastu” toel 2010. a oktoobrist 2011. a aprillini läbi 64 tasuta venekeelset koolitust Harjumaa ja Ida-Virumaa koolides ja lasteaedades.  

Koolitustel kõneldi lastevanematele ja õpetajatele lapse ja teismelise seksuaalarengust; meedia ja pornograafia mõjust; HIV olukorrast Eestis ja selle põhjustest; sellest, kuidas hinnata perekonna HIV-riski; kuidas rääkida HIVst lapse ja partneriga; viirusest hoidumise viisidest ja HIV-positiivsest lapsest lasteasutuses. 

Projektijuht Julia Kašina sõnas, et laste seksuaalkasvatuse teema on väga delikaatne ja nõuab korrektset käsitlemist: «Koolitajatel õnnestus äratada lastevanemates huvi ning motiveerida neid toetama oma last tema arenemise teel, kujundama tervislikke hoiakuid ning õpetama last riske vältima. Usume, et meie koolitustel osalenud lapsevanemad hakkavad pühendama oma lastele rohkem aega ja suudavad viia ellu nõuandeid sellest, kuidas kasvatada tervet last».

Koolitaja ja psühholoog Niina Primolennaja jagas oma muljed: «Koolitustel püüame ka hajutada müüte HIV-positiivsete inimeste ja laste suhtes. Üks koolituste teemasid on HIV-positiivne laps lasteaias. Erilist tähelepanu oli tarvis suunata hirmude ja eelarvamuste vähendamisele HIVga elavate inimeste suhtes, eriti laste osas. Usume, et oleme võetud ülesandega hakkama saanud. Seda kinnitab ka tagasiside, mille järgi enamik osalejatest on pärast koolitust nõus elama, töötama või õppima HIV-positiivse inimese kõrval».

«Lapsevanemate valmisolek last seksuaalses arengus toetada, mängib tänapäeva kiiresti muutuvas ühiskonnas järjest olulisemat rolli. Paraku pole paljud praegused lapsevanemad seksuaalharidust ei kodus ega koolis saanud. Teades, millised on lapse seksuaalse arengu etapid, milles lapse seksuaalsus üldse väljendub ning millises vanuses mida rääkida, on nendel teemadel ka julgem oma lapsega rääkida ja teda toetada. Terve Eesti poolt läbiviidavate koolituste positiivne tagasiside ka venekeelse sihtrühma suunal näitab, et koolitustel saadavat teadmist ja nõu, kuidas oma last paremini toetada, on väga vaja,» kommenteeris Terve Eesti Sihtasutuse tegevjuht Keit Fomotškin.