Traditsioonilised Hiina ravimid võivad sisaldada keelatud ja ohtlikke aineid

Uue uurimuse kohaselt sisaldavad mõned traditsioonilised Hiina ravimid sünteetilisi farmaatsiatooteid, raskemetalle ning isegi ohustatud liikide DNAd, kirjutab ABC.

Traditsioonilisi Hiina taimseid preparaate peetakse looduslikuks alternatiivraviks. Austraalias uuriti aga 26 levinud ravimit ning leiti, et neist 90% on inimestele kõlbmatud. Pooled ravimitest sisaldasid keelatud aineid: mürgiseid metalle, retseptiravimeid, stimulante ja loomset DNAd, mida toote etiketil ei mainita. Tegemist on mitmeid miljardeid väärt äriga ning hinnanguliselt 50% austraallastest on kasutanud alternatiivseid ravivõimalusi.

Traditsiooniliste Hiina ravimite koostise uurimiseks kasutati uut meetodit, mis hõlmab väga täpset DNA järjestuse määramist ning toksikoloogilisi ja raskemetallide uuringuid. Kontrollitud ravimite kaubamärke uurimuses ei avalikustata, kuid kinnitatakse, et need on saadaval Austraalia jaemüügiturul.

Professor Michael Bunce Curtini ülikoolist on uurimistulemustest šokeeritud: „DNA-uuringutest selgus, et pooled traditsioonilistest ravimitest sisaldavad keelatud aineid. Ravimitele on ilmselgelt lisatud sünteetilisi farmaatsiatooteid, mis ei pärine looduslikest ühenditest. Suur osa neist sisaldab lubatust rohkem raskemetalle. 90% Hiina traditsioonilistest ravimitest ei sobi tõesti inimestele tarbimiseks.“

Murdochi ülikooli biokeemik dr Garth Makeri sõnul on avalikustamata farmaatsiatoodetega saastunud looduslikud ravimid tervisele ohtlikud. Leiti nii käsimüügiravimeid nagu paratsetamool ja ibuprofeen kui ka verevedeldaja varfariini ning isegi Viagra toimeainet sildenafiili. „Olime üllatunud, kuid samas on selge, et kindla tulemuse saavutamiseks on oluline osa ka pettusel. Ravimid võivad sisaldada ergutavalt mõjuvat efedriini ja hea enesetunde tõttu arvatakse, et tegemist on suurepärase ravimiga, mida peaks pidevalt tarvitama,“ ütles Maker.

Mõned Hiina traditsioonilised ravimid sisaldasid arseeni, kaadmiumi ja pliid. Üks taimsetest segudest sisaldas lubatust kümme korda rohkem arseeni. Teisest leiti strühniini, mida kasutatakse rotimürgis ja väikese annusena ka afrodisiaakumina.

Dr Makeri arvates on sellise ravimi pikaaegne kasutaja end tahtmatult suure koguse strühniiniga mürgitanud. Maker on veendunud, et ravimi sisaldust teadmata on keeruline ennustada toimeainete koosmõju ja kas neid tohib võtta koos teiste ravimitega. „Võimalikud tagajärjed on väga tõsised eriti siis, kui neid antakse lastele või rasedatele naistele,“ lausus Maker.

Professor Bunce mainis, et kõige rohkem tekitas ärevust ohustatud liikide DNA leidmine. „Ühest müügilolevast taimsest ravimist leidsime lumeleopardi DNA jälgi. Samuti leidus lõgismadude, konnade ning vähesel määral ka kasside ja koerte DNAd,“ ütles Bunce. Veel ei ole selge, kas loomsed saadused olid ravimite põhikoostisosad või tulenesid halvast tootmisprotsessist.

Curtini ülikooli teadur dr Megan Coghlani sõnul näitasid uurimistulemused, et vaatamata kaitsealuste liikidega ebaseadusliku kaubitsemise eest määratud karmidele karistustele esineb ikka veel salaküttimist ja salakaubavedu. Traditsiooniline meditsiin on selles aga oluliseks teguriks. Coughlan lisas, et ravimi kasutajad ei ole teadlikud, et nad tarbivad nende liikide saadusi, sest koostisosades seda kirjas ei ole.

Taimsete ravimite importi peab rohkem reguleerima

Professor Bunce arvab, et Austraalias müüdavad taimsed ravimid peaks kohalikus ravimiametis kirja panema, kuid kontrollitud toodetest oli vaid 12 registreeritud ning neid peetakse väheohtlikuks. Ülejäänud 14 toodet olid registreerimata ning seetõttu ei tohiks need olla tarbijatele kaubanduslikus koguses saadaval. Ravimiamet toetub importija ausale avaldusele koostisainete kohta, kuid dr Makeri arvates kasutatakse seda ära. „Loodetavasti kasutab ravimiamet enne ravimite müüki paiskamist nende jälgimisel ranget järelevalvet,“ ütles Maker.

Austraalia ravimiamet keeldus intervjuust, kuid pressiesindaja avalduses nenditi, et enamik täiendavaid ravimeid on registreeritud ning neid peetakse tarbijatele suhteliselt väheohtlikeks. Pressiesindaja sõnul sisaldavad täiendavad ravimid ainult eelnevalt heaks kiidetud madala riskiastmega koostisaineid ning ei tohi väita, et need ravivad või hoiavad ära raskeid haigusi. Ravimiamet teeb koostööd toodete Austraalia turule toojatega, et tagada vastavus Austraalia ravimiseadusega.

Üks ebaseaduslikku efedriini sisaldavatest toodetest on nüüdseks kantud tolli jälgimisnimekirja ning ametivõimudel on kohustus toote edasine import peatada. Kontrollitud toodetest oli vähemalt viiel välisriikides tolli poolt kehtestatud hoiatus, sealhulgas kahel tootel Malaisias ning ühel Ühendkuningriigis. Dr Makeri sõnul on selline teguviis laialdane ning liigub tõusvas joones.

Hiina meditsiini pooldaja väitel ei ole saastumine laialdane

Professor Tzi Chiang Lin, Hiina meditsiiniühingu president Austraalias, ei usu, et selline teguviis on levinud terves tööstusharus. Lin selgitab: „Muidugi leidub halbu inimesi, kes valmistavad viletsaid tooteid. Kuid selles ei saa süüdistada tervet kutseala, vaid ainult paari inimest. Seda on juhtunud ainult ühel-kahel korral.“

Professor Lin kiidab Austraalia ravimiameti praegust reguleerimiskorda ning juhib tähelepanu sellele, et madala riskitasemega taimseid ravimeid ning ravimitootjaid Hiinas kontrollitakse juba praegu väga hoolikalt. Üleregulatsioon oleks tööstusharule kurnav ning ebaõiglane, arvas Lin.

Professor Lin lisas, et jäljed raskemetallidega saastumisest ei ole ebaharilikud ning on arvatavasti tingitud koostisainete kasvupinnasest, millele on lisatud keemilisi väetisi.

Uurimuse tulemused avaldati ajakirja Nature väljaandes Scientific Reports. Teadlased kavatsevad edaspidi üksikasjalikult uurida kuni 300 laialdaselt kättesaadavat taimset ravimit.


Lugu on algselt avaldatud infoportaalis ABC.