Oleme grupp tavalisi inimesi Sinu kõrvalt, kellele osalemine Teeme Ära 2008 rahvaalgatuses andis kogemuse ja usu, et on asju, mis lihtsalt tuleb ära teha. Ükskõik kui võimatud nad alguses ka ei tunduks.

Tahame pakkuda Sulle võimalust kaasa lüüa uues ettevõtmises, mille eesmärk on inimesi meie ümber õnnelikumaks muuta. Õnnepank on eestimaalasi ühendav virtuaalne ja regionaalne võrgustik, kus igaühel on võimalik pakkuda ja vastu võtta heast südamest tulevaid tegusid. Igaühel meist on oskusi ja teadmisi, millega me saame üksteisele kasulikud olla. Õnnepanga ülesanne on aidata meil teineteist üles leida.

Õnnepank on täiesti rahavaba, kuid ta kannab endas väärtusi, millest tänasel päeval kõige rohkem puudust tunneme – hoolimine, tolerantsus ja terviklikkus. Õnnepank tahab suurendada eestimaalaste ühtekuuluvustunnet, vastastikust mõistmist ja usaldust ning taasluua normaalselt toimivad kogukonnad.

Et head inimesed ja teod saaks üksteist üles leida, loome heategude vahetamise koha – õnnepanga portaali, kuhu igaüks saab turvaliselt oma õnnekonto teha. Sealtsamast leiad üles inimesed, keda oma oskuste ja teadmistega aidata saad, ning ka inimesed, kes Sinule on valmis oma abikäe ulatama. Olles sama turvaline ja personaalne kui teised pangasüsteemid, pakub ka Õnnepank võimalust koguda enda isiklikule kontole kapitali – kasvatada heade tegude bilanssi. Heade tegude eest saab inimene Tänutähti.

Õnnepank viib kokku inimesed, kes saavad üksteist reaalsete tegudega aidata. Kuna kõik eestimaalased internetti ei kasuta, loome ühtlasi ka üle-eestilist õnnepanga esindajate võrgustikku, kes oma kodukoha inimesi ja ettevõtmisi õnnepangale lähemale tuua aitavad.

Praegusel hetkel oleme alustanud tehnoloogiliste süsteemide rajamise  ja  üle-eestilise võrgustiku loomisega. Ootame oma toredasse seltskonda vabatahtlikke maakonna ÕNNEPEALIKKE ning kohalikke ÕNNEPEALIKKE.

Mida teeb Maakonna ÕNNEPEALIK:

·  Leiab oma maakonna piires üles aktiivsed inimesed, kes tahavad Õnnepanga tegemistes kaasa lüüa oma piirkonna (küla/valla/linna) esindajana ehk kohaliku ÕNNEPEALIKUNA;

·  On tugiisik kohalikele ÕNNEPEALIKELE: vastab üleskerkivatele küsimustele, levitab Õnnepanga väärtusi, annab vajalikul hetkel nõu;

·  Otsib erinevaid kohalikke ettevõtmisi ja seltse,  kus tutvustada Õnnepanga ideed;

·  Koondab kokku oma maakonna kohalike ÕNNEPEALIKE kontaktid võrgustikuks.

Kohaliku Õnnepealiku põhiülesanded:

·  Leiab üles aktiivsed ja õnnejanulised inimesed ning neid ühendavad organisatsioonid oma piirkonnas ning aitab neil Õnnepangani jõuda.

·  Levitab Õnnepanga väärtusi oma kogukonnas (külas, vallas, linnas);

·  Aitab abivajajad ja abipakkujad omavahel kokku viia;

·  Aitab neid inimesi, kes vajavad abi Õnnepanga portaali kasutamisel;

·  Mõtleb koos meiega, kuidas soodustada heategude vahetamisi oma kodukohas.

Kui tunned, et Õnnepanga idee sobib sinu maailmavaatega ja sa soovid  panustada oma oskusi ja  aega kogukonna arendamisse või mõnel muul moel panustada  Õnnepanga loomisse, siis palun võta ühendust Agnes Lainega aadressil: agnes.laine@mail.ee

www.onnepank.ee