Päästeamet kuulutas peadirektori käskkirjaga kogu Eesti territooriumil välja tuleohtliku aja, mis algas eile, 1. mail.

Tuleohtlikul ajal on metsa- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega alal keelatud küttekoldevälise tule tegemine, välja arvatud selleks ettevalmistatud kohas.

Maastikupõlengute arv on viimastel nädalatel kiiresti kasvanud. Päästeamet tuletab meelde, et tuleohtlikul ajal on küttekoldevälise tule tegemine keelatud; looduses võib tuld teha ainult selleks ettevalmistatud kohtades.

Keelatud on kuluheina ja roostiku põletamine ning igasugune muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahju. Matkajatel ja metsas liikujatel on lõkke tegemisel ja grillimisel soovitatav kasutada Riigimetsa Majandamise Keskuse lõkkekohti, nende asukohad leiate internetilehelt www.rmk.ee , Erametsadesse rajatud avalike lõkkekohtade asukohad leiate erametsanduse infoportaalist www.eramets.ee Samuti võib avalike lõkkekohtade ja grillimisplatside asukohti uurida kohalikust omavalitsusest.

Lõkke tegemisel nii metsas, maastikul kui ka koduaias tuleb järgida tuleohutusnõudeid. Enne lõkke tegemist tasub uurida kohaliku omavalitsuse õigusakte.

Tuld võib teha vaid vaikse tuulega, seejuures tuleb tähelepanelikult jälgida, et sädemed ei lendaks põlevmaterjalidele. Lõkkekoht tuleb valida ohutusse kaugusesse hoonetest ja metsast. Lahtist tuld ei jäeta kunagi järelevalveta, sel lastakse lõpuni põleda, kustutatakse veega või summutatakse näiteks liivaga.

Kulupõletamine on Eestis keelatud aastaringselt. Samuti on oluline jälgida, et kulupõleng ei saaks algust lõkkest.