Konkurentsivõimeline palk, arenguvõimalused, lisaboonused ja ühtehoidev meeskond – need on peamised kriteeriumid, mida töötajad väärtustavad ja tööandjat valides otsivad. Ometi võib ka kõiki neid täites juhtuda, et sidet oma tööandjaga siiski ei teki. Tegevdirektor Izīda Gerkena räägib, kuidas meeskonnas usaldust luua. 

 

  • Ettevõtlus
  • 21. märts 2024
  • Foto: Izida Gerkelna / Pressifoto

Viimastel aastatel pööratakse ettevõtete motivatsioonisüsteemises üha rohkem tähelepanu individuaalsetele heaolu aspektidele nagu töötaja isiklikud arenguvõimalused ja soov töötada tugevas meeskonnas. Izīda Gerkena on veendunud, et ettevõte saab pikaajaliselt kasu ainult siis, kui lisaks motivatsioonisüsteemide arendamisele pööratakse samaväärselt tähelepanu inimlikkusele ning tööandja ja töötaja vastastikkusele usalduse tugevdamisele. “Olen  veendunud, et just töötajate usaldus oma töökoha vastu loob ettevõttes positiivse kultuuri luues meeskondades professionaalset sünergiat. Lisaks töötaja individuaalse karjääri edendamisele annab see panuse ka kogu ettevõtte arengusse,” ütles  Gerkena.  

 

Miks on usaldus nii tähtis?  

 

Usaldus on Gerkena sõnul võtme tähtsusega, sest see mõjutab töötajate motivatsiooni ning seda, kuidas töötajad end ettevõttes tunnevad. Deloitte'i uuringud näitavad , et 79% töötajatest, kes  usaldavad oma tööandjaid, tunnevad end tööl rohkem motiveerituna. Ka 2023. aasta MIT Sloan Management Review uuringust selgus, et kõrge usaldusega keskkonnas töötavad töötajad puuduvad 41% vähem ja soovivad 50% vähem ka töökohta vahetada. 

“Uuringud näitavad aga ka seda, et umbes üks neljast töötajast ei usalda oma tööandjat. Seega on tööandjana tähtis teadvustada seda, kes või mis see on, mis meeskondades usaldust ehitab,” nentis Gerkena, kellel on selja taga paarkümmend aastat juhtimiskogemust.   

Ta rõhutas, et töötajate usalduse võitmisel on võtmetähtsusega, et meeskonna juht ise on aus ja avatud ning vigu tehes seda ka avalikult tunnistab. Teise olulise aspektina tõi ta välja, et tööprotsessides oleks selgus ning kolmandaks, et inimestesse ja nende arengusoovidesse ei suhtutaks ükskõikselt. See on eriti oluline nende töötajate puhul, kes tunnevad, et motivatsioon hakkab langema.  

Tööandja ülesandeks on märgata hoiatavaid signaale, et tagada inimeste edasine areng ja  motivatsioon. Inimesed on ettevõtte kalleim vara ning nende eest hoolitsemine ja seeläbi vastastikkuse hoolimise loomine, peaks olema iga tööandja prioriteediks.

“Tööandjad, kes märkavad ja usaldavad oma töötajaid, suudavad tõenäolisemalt meelitada ja hoida ka paremaid talente. Seda kinnitab ka Moller Auto Eesti senine kogemus, kus üle kolmandiku töötajatest on ettevõttes olnud vähemalt viis aastat. Töötajate seas iga-aastaselt läbi viidud uuringutest on selgunud, et just usaldus tööandja vastu on nende jaoks üheks olulisemaks kriteeriumiks, mis on pika tööstaaži taga,” rääkis Gerkena.  

Kõrge motivatsiooni ja usaldusega töötajate positiivne mõju kajastub ka nende suhtluses klientidega. “Näeme sageli, et rahulolev töötaja on rohkem huvitatud sellest, kuidas klient ennast tunneb, kui ta tuleb meie juurde uut autot ostma. Kliendid ootavad inimlikku ja siirast suhtlust ning seda saab pakkuda ainult töötaja, kes usaldab oma tööandjat ja toodet või teenust, mida ta pakub. Päeva lõpuks on usaldus kahepoolne tee – töötaja ning tööandja vaheline usaldus kasvatab usaldust ka ettevõtte ja klientide vahel,” nentis Gerkena.