Sooline ebavõrdsus arvutiteaduste vallas ei leia lahendust vähemalt selle sajandi jooksul, selgub Alleni Instituudi poolt juunis läbi viidud uuringust, mis analüüsis viimase neljakümne aasta jooksul ilmunud ligi kolme miljonit teadusartiklit.

  • Majandus
  • 19. juuli 2019
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Uuringu käigus analüüsiti 2,87 miljonit arvutiteaduseid puudutavat artiklit perioodil 1970-2018 ning selgus, et kuigi naisautorite osakaal valdkonnas on ajaga kasvanud, ei ühtlustu meeste ja naiste osakaal prognooside kohaselt enne järgmist sajandit.

“Me lootsime uuringut läbi viies saada positiivse tulemuse, sest me kõik olime arusaamisel, et naisautorite ning –teadlaste arv arvutiteadustes on kasvamas. Kuid tulemused oli šokeerivad,” kommenteeris endine Washingtoni professor Oren Etzioni uuringutulemusi.

Alleni instituudi teadlaste sõnul on sooline ebavõrdsus selles vallas peegeldus sellest, et proportsionaalselt vähem naisi õpivad ning teevad tööd arvutiteaduste vallas. Lisaks tuuakse uuringus välja, et tulemuste taga võib olla ka asjaolu, et teadusajakirjad eelistavad meesautorite töid naisautorite omadele.

Uuringus võrreldi naisautorite osakaalu teaduslike artiklite avaldamisel aastate lõikes ning tulemuste põhjal tehti statistilised ennustused tulevikuks. Kõige realistlikuma stsenaariumi kohaselt jõutakse soolise võrdsuseni alles aastal 2137, kuid uuringu läbiviijate sõnul on ka võimalus, et selleni ei jõuta mitte kunagi.

Mitmed tehnoloogiaettevõtted – nagu näiteks Huawei, Intel ja Vodafone – on võtnud eesmärgiks soolist ning ka regionaalset ebavõrdsust enda ettevõtetes vähendada. Näiteks Huawei alustas koostöös Bangladeshi valitsusega 2017. aastal programmi, mille eesmärgiks on maapiirkonnas elavatele naistele pakkuda digitaalset õpet, et parandada nende võimalusi tööturul. Praeguseks on programmist abi saanud 50 000 naist.

Huawei Baltikumi juhi Ricky Cheni kommenteerib uuringutulemusi: “Viimastel aastatel on nii Huawei kui terve tehnoloogiasektor alustanud programmidega, et vähendada soolist ebavõrdsust ettevõtetes. Selleks, et tagada võrdsed võimalused kõigile, oleme me julgustanud naisi osalema meie programmides nii Euroopas kui mujal maailmas.”