Swedbanki elukindlustuse kliendid saavad nüüdsest ilma lisatasuta kasutada kiusamisvastast teenust, mis on mõeldud toetama peresid ja lapsi kiusamisjuhtumite korral.

SA Kiusamisvaba Kool sisujuhi ja juhatuse liikme Kristiina Treiali sõnul näitavad rahvusvahelised uuringud, et Eestis on kiusamise all kannatavaid õpilasi võrreldes teiste Euroopa riikidega keskmisest rohkem.

„Kõige värskematest andmetest selgub, et kolmandik 11–15-aastastest õpilastest Eestis on viimasel paaril kuul kogenud vähemalt korra kiusamist ja korduvalt on seda kogenud 13%. Seda on lubamatult palju ja seetõttu tuleb kiusamisest rääkida, et inimesed oskaksid seda paremini ära tunda ning teaksid, kuidas seda peatada,“ ütles Treial.

Kiusamisjuhtumid on keerukad ja tihtipeale on neid omaenda teadmistele ja parimale tahtmisele toetudes keeruline lahendada. Seejuures vajavad abi nii kiusamise ohvriks sattunud laps ja tema vanemad kui ka kiusaja ning tema pere. Seetõttu on vajalik, et professionaalne nõustamine oleks kättesaadav.  

Kiusamisvastase teenuse pakkuja Fonds Plecs esindaja Eestis, psühholoog Rita Rätsepp ütles, et kiusamine jätab igal juhul traumaatilise jälje, mis võib suuremal või väiksemal määral saata inimest kogu elu.

„Varasematel aegadel toimusid kiusamisjuhtumid peamiselt koolikeskkonnas, kuid tänases maailmas tuleb see küberkiusamise kaudu noortele ka koju järele,“ lisas Rätsepp. „Kiusamiskäitumist mõjutavad kodune keskkond, peresuhted, sotsiaalsed ja materiaalsed aspektid, aga ka sotsiaalsed ja eneseregulatsiooni oskused.“

Kiusamisvastase teenusega toetab Swedbank ÜRO säästva arengu eesmärke – hea tervise, kvaliteetse hariduse ja rahu saavutamist. „Kiusamine on vägivaldne suhe ja me tahame aidata peredel tõsta konfliktide lahendamise oskusi,“ sõnas Swedbanki riskikindlustuse valdkonnajuht Eleriin Reinmann.

Teenust osutab fond Fonds Plecs kiusamise all kannatavatele 6–17-aastastele lastele ja nende peredele, samuti peredele, kelle laps on kiusaja. Tegu on personaalse nõustamisega, mille eesmärk on peatada kiusamine ning arendada lapsel konfliktides hakkama saamise oskusi ja vaimset eneseregulatsiooni.

16. mail kell 16 korraldab Swedbank ka veebiseminari, kus psühholoog Rita Rätsepp räägib lähemalt, kuidas kiusamist ära tunda ja kust leida abi. Rohkem infot veebiseminari kohta leiab siit. Oled oodatud kuulama!