Eesti Kodanikuühiskonna Nädal kutsub Teid üles kaasa lööma näidismeeleavaldusel, mille teemaks on ”Vaba päev vabatahtlikuks tööks! ” Üritus leiab aset 12. aprillil Tartus Raekoja platsil algusega kell 17.00.

Eesti kodanikkonna üheks probleemiks on, et inimesed ei kasuta piisaval määral oma põhiseaduslike õigusi ühiskondlike protsesside mõjutamiseks. Üheks selliseks õiguseks on vabadus avaldada meelt. Seetõttu toimubki Eesti Kodanikuühiskonna Nädala raames näidismeeleavaldus,  mille mõte on näidata, kuidas on võimalik korraldada üht rahumeelset ja mõjukat kogunemist oma meelsuse väljendamiseks ning Eesti elu korraldamiseks.

Meeleavaldus algab kogunemisega Tartu Kaubamaja juures, kus on osalejatel võimalus ise oma plakatid teha ning loosungeid mõelda (plakatiteks vajalikud materjalid on tagatud EKÜNi poolt). Siis liigutakse rongkäiguna Tartu Raekoja platsile, kus toimuvad mitmed sõnavõtud ning avatud on ka kõnepukk kõigile asjalikel teemadel rääkida soovijatele. Meeleavalduse lõpul allkirjastame üheskoos maailma suurima petitsiooni ning kõigile osalejatele pakutakse sooja jooki ja näksimist.

Näidismeeleavaldus on puhtalt demonstratiivne ning mitte poliitilise iseloomuga!

Mis on Eesti Kodanikuühiskonna Nädal? Esmakordselt toimub sel kevadel (11.04 - 18.04) Eestis nii suuremahuline kodanikuühiskonna teemaline projekt nagu seda on Tartus aset leidev „Eesti Kodanikuühiskonna Nädal: Laulvast revolutsioonist Teeme ärani". Ürituse eesotsas seisavad Domus Dorpatensis, Eesti Väitlusselts, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit, AIESEC ja mitmed teised. Rahastavad Eesti Kodanikuühiskonna sihtkapital, Tartu linn ning Tartu Ülikooli üliõpilasesindus.

Nädala eesmärgiks on tõsta avalikkuse ees esile Eesti kodanikuühiskonna suurimad saavutused, hetkel esinevad probleemid ning töötada välja uusi võimalike tulevikustsenaariumeid. Antud ürituse raames tutvustatakse suurt hulka selliseid Eesti kodanikeühenduste tippe nagu Teeme ära, Toidupank, Noored Kooli, Heateo SA, Terve Eesti SA ja teised. 

Erinevate üritustega, nagu näiteks VII Kodanikuühiskonna konverents, suur näidismeeleavaldus, Teeme ära! Talgupäevade registreerimise avamine, Eesti Vabaühenduste Messi ning Garage48 avalike teenuste tutvustamisega, näidatakse, kuidas igaüks saab Eesti elu korraldamises kaasa lüüa ka pärast valimas käimist.  

Registreerumine meeleavaldusele toimub aadressil http://www.kodanikuuhiskond.ee/registreerimine/ . Lisainformatsiooni meeleavalduse ja Eesti Kodanikuühiskonna nädala kohta saate  EKÜNi koduleheküljelt http://www.kodanikuuhiskond.ee/.

Tule aita Eestit paremaks muuta!