Taastuvenergia Koja liikmete hinnangul teeb valitsus jätkuvalt otsuseid millega kestliku ja konkurentsipõhise energiamajanduse arendamise asemel seatakse esikohale riigiettevõtte Eesti Energia ärihuvid. Riik ei kavanda ausat ja konkurentsipõhist vähempakkumist taastuvenergia statistika müügiks ja riigisiseste taastuvenergia eesmärkide täitmiseks. Statistikakaubandusest on välistatud soojatootjad, kes suudaksid vähempakkumistel osaleda soodsamate hindadega kui põlevkivijaamad.

Taastuvenergia Koja juht Rene Tammist ütles, et valitsuselt heakskiidu saanud plaan teha põlevkivisektorile ulatuslikke maksusoodustusi, kindlustab põlevkivist elektritootmise positsiooni turul. Kolm neljandikku põlevkivisektorile kavandatavates maksumuudatustest suunatakse põlevkivist elektritootmise toetamiseks.

„Eelmise nädala otsuste valguses piirab valitsus uute elektritootmisvõimsuste rajamist, suunates vahendid vanade põlevkivijaamade elushoidmisele. Alles kuu aega tagasi kinnitas valitsus, et põlevkivijaamadele taastuvenergiatasu Eesti tarbijad maksma ei pea. Nüüd, mõned nädalal hiljem on nii majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kui ka justiitsministeerium asunud toetama puidu masspõletamist tarbija taskust, suurendades sellega tarbijatele taastuvenergia tasu. Sellise otsuse peamine eesmärk on toetada Eesti Energia põlevkivijaamu,“ rõhutas Tammist. „Eriti kurb, et statistikakaubanduse vähempakkumistest on välistatud soojatootjad, see moonutab selgelt konkurentsi turul.“

Nelja Energia juhatuse esimees Martin Kruus tõdes, et elektrituruseaduse eelnõu on ilmselge ebavõrdne kohtlemine ehk keelatud riigiabi, investeerimiskliima jätkuv halvendamine ning ettevõtjate põhiseaduslike õiguste järjekindel rikkumine.

„Ühelt poolt valitsus abistab põlevkivijaamu maksusoodustustega, kuid samal ajal jätkab era- ja välisinvestorite boikoteerimist. Just era- ja välisinvestorid on need, kelle toel on viimased kümme aastat Eesti energiasektorit kaasajastatud enam kui 700 miljoni euroga. Era- ja välisinvesteeringute abil on loodud eeldused taastuvenergia edendamiseks ja statistikakaubanduseks,“ selgitas Kruus. Ta lisas, et selliste sammudega kahjustatakse riigi-ja ettevõtjate partnerlust.

Ka Graanul Investi juhatuse esimehe Raul Kirjaneni hinnangul ei tekita kiirkorras tehtavad otsused ettevõtjatel kindlust tulevikuks ja uute investeeringute tegemiseks. „Ühelt poolt on mõistetav, et riik vajab plaani Ida-Virumaa aitamiseks. Teisalt aga ei saa teha suuri otsuseid üleöö ja nii, et need kahjustavad konkurentsi turul. Energiapoliitikat ei saa muuta iga päev, üldine suundumus peaks olema kokkulepitud kümneteks aastateks nagu mujal maailmaski. Ainult nii saab vältida sarnaseid keerulisi olukordi nagu on praegu Ida-Virumaal.“

Koda leiab, et tarbijatariifist rahastatavate taastuvenergia toetuste eesmärk on soodustada uute taastuvenergia tootmisvõimsuste rajamist, mitte maksta peale ebaefektiivsete põlevkivijaamade käigushoidmisele. Hoolimata laiapõhjalisest kriitikast kavandab riik jätkuvalt põlevkivijaamades statistikakaubanduse raames piiranguteta puidu põletamist. Koja hinnangul peaks riik puidu masspõletamise asemel panustama uutele koostootmisvõimsustele, mis lisavad regionaalset elektrienergia varustuskindlust ja alandavad elanike küttearveid. Seeläbi saaks kasutusele võtta üle-eestiliselt kohalikku hakkepuitu ja luua uusi töökohti.

Pariisi kliimaleppe valguses on kogu maailma energiapoliitika tulevik suunatud taastuvenergiale. Eesti peaks kliimakokkuleppe alusel oma varasemaid eesmärke korrigeerima, sest võimalusi arenguks on ja taastuvenergia ettevõtted suudaks rohkem panustada.

„See, et Eestis ei valminud 2015. aastal ühtegi uut elektrijaama on selge märk seisakust. Meil on vaja uut puhta energia plaani, mille aluseks on elektrituruseadus, mis soosib tulevikutehnoloogiate kasutuselevõttu ja taastuvenergia sektori elujõulisust. Koos kohaliku taastuvenergia tootmisega annaks uus lähenemine võimaluse ka vast-tärganud kodumaise taastuvenergia tehnoloogiaarenduse käivitamisele,“ selgitas Rene Tammist.

2011.aastal asutatud mittetulundusühing Eesti Taastuvenergia Koda koondab taastuvenergiaga seotud Eesti assotsiatsioone, ettevõtteid ja eraisikuid, et üheskoos edendada ja arendada valdkonda.