Valitsuskabinet otsustas pikendada praegu kehtivat põlevkivi hinnastamise regulatsiooni 2019. aastani. Põlevkivi uus hinnastamismudel on veel väljatöötamisel ja vastav eelnõu on plaanis esitada hiljemalt tuleva aasta mais.

  • Majandus
  • 10. november 2017
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Põlevkivi hinnastamise muutmist valmistab ette majandus- ja kommunikatsiooniministeerium koostöös keskkonnaministeeriumi ja rahandusministeeriumiga. Ühtlasi analüüsitakse keskkonnaministeeriumi juhtimisel koos sektori ettevõtetega kehtivat põlevkivi jaotussüsteemi.

„Põlevkivi on rahvuslik rikkus, mida tuleb väärtustada kui olulist strateegilist ressurssi, seda tuleb kasutada maksimaalse efektiivsusega. Sel põhjusel on ka äärmiselt oluline määratleda võimalikult täpselt riigi huvi põlevkivi ressursi kasutamisel ja määrata õiglane ressursitasu,“ rõhutas keskkonnaminister Siim Kiisler. Samas tuleb ministri sõnul arvestada ka energiasektori vajadustega stabiilse ja põhjendatud maksustamise järgi.

Majanduslikult senisest efektiivsema jaotussüsteemi eelnõu on kavas esitada valitsusele heakskiitmiseks samuti hiljemalt 2018. aasta mais. Kavandatav lahendus on vaja kooskõlastada ka Euroopa Komisjoniga. Uus süsteem hakkaks kava kohaselt kehtima 2019. aastal.

Vajadust siduda põlevkivi hind võrdlustoodete - elekter ja raske kütteõli – hinnaga ning muuta kehtivat põlevkivi jaotussüsteemi, näitas eelmisel aastal riigikantselei tellimusel läbi viidud põlevkivi optimaalse tasustamise põhjalik rahavoogude mudeldamist hõlmav uuring.