Eestis pakutakse aastas ümmarguselt 36 miljonit koolilõunat (sh lasteaialõunad), hinnanguliselt on nende einete kliimajalajälg kokku 45 000 tonni CO2 ekvivalenti aastas.

  • Kliima
  • 27. juuni 2022
  • Foto: Pixabay

Tegemist on valdkonnaga, kus avalikul sektoril on konkreetsete ja üsnagi lihtsate sammudega võimalik sekkuda oma haldusala kliimamõjusse ning seda vähendada. Täpselt seda aitabki teha värskelt valminud juhend.

Juhend on suunatud inimestele, kes vastutavad koolide, lasteaedade või miks ka mitte teiste avalike asutuste (vanglad, haiglad, hooldekodud) toitlustamise eest erinevatel ametikohtadel. Juhendis tutvustatakse 19 aspektist koosnevat CLIKIS-metoodikat, mis hõlmab nii menüü, seadmete ja nende kasutuspraktikate kui ka jäätmekäitluse analüüsimist. Meetmeid on mitmeid ja enamikul neist on kliimakaitses eraldiseisvana väike roll, kuid kõiki soovitusi kombineerides on võimalik säästa kuni 40% toidu- ja köögitehnika valdkonnas tekkivatest kasvuhoonegaasidest.

Manuaal on valminud projekti „CLIKIS-Network: kliimasõbralikud kooliköögid“ raames ning tugineb CLIKIS-projekti (ning sellele eelnenud KEEKS-projektide) analüüsitulemustele. Meie eesmärk on konkreetsetele ja selgetele kliimamõju arvutustele tuginedes näidata, kuidas lasteaia- ja kooliköökides on võimalik kliimamõju vähendada, pakkudes seejuures tervislikku, lapsesõbralikku, kvaliteetset ning taskukohast toitu.

Juhendit on võimalik uudistada Eesti Rohelise Liikumise kodulehelt.

CLIKIS projekti kohta saab lisainfot.