Üle 500 kodanikuühenduse enam kui 50 riigist üle maailma on ühinenud pöördumisega, mis rõhutab tuumaenergia sobimatust kliimakriisi lahendamiseks. Organisatsioonid toonitavad, et kliimakriis sunnib kiirelt tegutsema, kuid liialt paljud riigid kulutavad kallist aega taastuvenergiast kallima, ohtliku ning energiaüleminekut aeglustava tuumaenergia peale. 

 

“Saab ainult nõustuda tõdemusega, et tuumaenergia on liiga aeglane, kulukas ning mitmete tõsiste riskidega. Tuumaenergiat ei saa pidada kliimamuutuste leevendamisel lahenduseks. Eriti peab see paika Eesti puhul, kuna siin räägime me vaid sellistest väikestest tuumareaktoritest, mille sarnaseid pole maailmas veel ehitatud. Samal ajal näitavad riigi enda tellitud uuringud, et taastuvenergial põhinev süsteem oleks igati tehtav ja soovitatav. Loodame, et otsusetegijad näevad tuumalobistide lubaduste kõrval ka tuumaenergiaga kaasnevaid tõsiseid ohte nii inimestele kui ka loodusele,” selgitas Eesti Rohelise Liikumise väiketuumajaamade vanemekspert Madis Vasser.

Pöördumine avaldati 21. märtsil, kui Rahvusvaheline tuumaenergia lobigrupp võõrustas Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri ja Belgia peaministri kutsel Brüsselis tuumaenergia tippkohtumist Kohtumise eesmärk oli täiendavate investeeringute leidmine tuumaenergia kui kliimalahenduse arendamisele müümisel väidetava kliimalahendusena. Eestist liitusid pöördumisega Eesti Roheline Liikumine ja Eestimaa Looduse Fond. Pöördumise algatas Euroopa kliimavõrgustik CAN ning sellega taotletakse õiglast üleminekut turvalisele, taastuvatele allikatele tuginevale ja taskukohasele energiasüsteemile, mis kindlustab inimestele töökohad ning kaitseb elu planeedil Maa.

Tutvu pöördumisega