Keskkonnateemaliste lugudeseeria eelviimases osas jätkame sõelale jäänud investerimisideede ülevaadet. Eelmises osas tõime ära kliima soojenemise ja energia efektiivsuse trendidega seonduvad ideed. Järgnevalt vaatame, millised on valikud puhta energia ning vee valdkondades.

Sissejuhatus

Rõhutame jätkuvalt  – praegune erandlik olukord turgudel ei soosi küll kiireid otsuseid pikaajaliste positsioonide soetamiseks mistahes ettevõttes, kuid eelvaade ning nö stardipositsioonide planeerimine tänases keskkonnas on kindlasti investorile vajalik.

Võimalike valikute õnnestumise puhul on oluliseks teguriks positsioonide soetamise ajastus. Ettevõtete endi tegevuse kõrval on siin põhiliseks küsimärgiks see kas karuturg globaalselt on saavutamas põhjasid või alles teel sinnapoole.

Usume, et turgude ettevaatavus reaalmajanduse suhtes on ka tänasel päeval jõus. Ning kuna lähema poole aasta jooksul on meie hinnangul raske näha globaalses majanduspildis olulist pööret paremuse poole, oleme seisukohal, et tõenäosus uute põhjade poole suundumiseks nii Euroopas kui USA-s on jätkuvalt päris suur. Samas on selge, et on ettevõtteid ja sektoreid, mis karuturgu edestavad. Seepärast usume, et pikaajalise vaatega investorile on peagi põhjust ettevaatlikult positsioonide soetamisele mõtlema hakata Milliseks kujuneb ettevõtete osakaal meie keskkonnateemalises portfellis ning positsioonide soetamise ajakava, vaatleme viimases kokkuvõtvas osas.

PUHAS ENERGIA

Tuuleenergia (Vestas Wind Systems)

Usume, et puhas energia on sektor, mis õigete aktsiavalikute korral toob nii lähiaastail kui ka lähiaastakümnetel suurepäraseid tootlusi investoritele üle maailma. Kõrvuti võimalusega trend tabada, võib vale aktsiavaliku puhul jääda ka tühjade kätega. Siinkohal ongi väga oluline otsida ja eelistada ettevõtteid, millel on ette näidata tugev ajalugu, juhtkond ja loomulikult tugev positsioon sektoris. Tugevate ettevõtete jaoks on rasked ajad suurepäraseks võimaluseks muutuda konkurente üle võttes veelgi tugevamaks. Lisaks tuleb suurus ning tugevus kasuks nii tootmiskulude kärpimisel kui ka globaalse müügitöö arendamisel.

Antud kriteeriumitele vastab hästi meie valik tuuleenergia sektorist – Vestas. Tuuleenergia näol näeme stabiilset ning tulusat võimalust panustada puhta energia sektorisse. Nimelt on aastate jooksul tuuleenergia hinnad drastiliselt alanenud. See tagab kasvuvõimaluse ka  rasketel aegadel, kuna sektor ei sõltu subsiidiumitest nii tugevalt, kui tuuleenergiast kallim päikeseenergia sektor. Lisaks on tuuleenergiat soosimas poliitiline faktor, nimelt on paljud maailma suurimad riigid teinud juba väga tugevaid samme puhta energia ning energeetilise julgeoleku poole. Eriti jõuliselt on välja astunud Ühendriikide vastvalitud president Barack H. Obama, kes on lubanud suuri summasid alternatiivenergiasse suuri summasid panustada. Arvestades asjaolu, et USA omab tõeliselt tuuliseid ning tuuleenergia tootmiseks ideaalseid piirkondi, usume, et maailma suurim majandus pakub väga suurt potentsiaali.  

Vestas on oma sektoris globaalselt suurim ettevõte 23% turuosaga ning 14 000 töötajaga üle maailma. Ettevõte tegeleb põhimõtteliselt kogu tooteahelaga, alates komponentide tootmisest kuni turustamiseni. Turuliidrina on nad suutnud oma suurusest tulenevat mastaabiefekti väga efektiivselt ära kasutada. Vestas on tugev globaalne bränd ning inimesed, kes on vähegi tuuleenergiast teadlikud, mainivad esimesena just Vestase kaubamärki. Ettevõtte mastaabid annavad võimaluse ülal pidada ka üle 500-liikmelist R&D meeskonda, mis nii konkurentsitihedas ja kiirelt arenevas sektoris on tõeliselt oluliseks teguriks osutunud.

Samas tuleb arvestada, et finantskriis paneb riike otsima odavamaid energiatootmise vahendeid või siis olemasolevaid plaane puhtale energiale üleminekuks edasi lükkama. Lisaks on viimastel aastatel suurenenud konkurents, seda eriti Aasia ja Hiina poolt. Siin peame Vestase väga oluliseks eeliseks sektori parimat R&D meeskonda. Globaalsest haardest ning hajutatusest annab tunnistust kirev tellimusteraamat, kus käesoleva aasta suurtellijad on olnud Hiinast, USAst, Suurbritanniast, Türgist, Itaaliast, Hispaaniast, Rootsist, Brasiiliast, Kanadast, Poolast jne.

Peame Vestast parimana positsioneeritud ettevõtteks tugeva kasvuga tuuleenergia sektoris. Vaatamata kehvale olukorrale maailmamajanduses on ettevõte hästi positsioneeritud, et halbadest aegadest tugevana välja tulla. Usume, et ettevõtte mastaabid, olemasolev kompetents ning laienev globaalne haare on väga tugev vundament tulevikuks.

Puhtam energia (Fuel-Tech FTEK)

Fuel-Tech on ettevõte, mis tegeleb saastekontrolli tehnoloogiate väljatöötamisega. Eelkõige keskendutakse nn. puhtale kivisöetehnoloogiale (clean coal) , mida kasutab söekaevandussektor, et vähendada söekaevandamisega tekkivat saastet. Arvestades, et suurriigid, nagu Hiina, vaevlevad ulatusliku õhusaaste käes just kivisöest elektritootmise tõttu ja üha rohkem riike seab piiranguid tööstusest tekkivale õhusaaste hulgale, usume, et tegemist on tugevat potentsiaali omava trendiga tulevikuks.

Peale hiljutist naftašokki on tõenäoline, et riikliku tasandil on kasvamas huvitatus energeetilisest julgeolekust. Riigid, kes omavad suuri söevarusid, on usutavasti tegemas täiendavaid jõupingutusi, et ressursse efektiivselt ära kasutada. Usume, et see trend on toetamas Fuel-Tech’i, mille lahendused aitavad seda kõike keskkonnasäästlikumalt teostada.


 
Raskes turuolukorras võib ettevõtte miinusena välja tuua suhtelise väiksuse. Turuväärtus on vaid 200-300 miljoni dollari vahel ning ajal, mil investorid otsivad rahale kindlamat kohta, ei julgeta väiksematesse tehnoloogiaettevõtetesse väga kindlalt panustada. Samas mõjub positiivselt juhtkond, kes on ennast tõestanud, ning korralikuks võib pidada ka ettevõtte finantsseisu. Ettevõttel puudub pikaajaline võlg ning olemas on korralik likviidsuspositsioon rasketel aegadel jalgealuse tugevdamiseks. Seda ka tehti, kui 8. detsembril võeti üle sektori väiksem ettevõte Advanced Combustion Technology, Inc. (ACT). Taoliste võimaluste ära kasutamine näitab väga hästi juhtkonna pädevust.

Usume, et Fuel-Tech (FTEK) suudab aktsionäridele lähiaastatel luua head lisaväärtust. Samas tuleb arvestada tänase keskkonna keerukusega, eriti väikese tehnoloogiaettevõtte seisukohalt. Firma on küll tugev, kuid selle märkamiseks võib aega minna. Negatiivse tegurina võib esile tuua, et turud ei arvesta praeguses situatsioonis võimalusega, et Hiina elektritarbimise langus võib kujuneda oodatust suuremaks. See annaks kindlasti tugeva löögi ka söesektorile.

Nii Hiina tarbija kui ka tööstuse puhul on raske oodata, et suudetakse varasemaid energia tarbimismahtude prognoose täita. Seega on võimalik, et sealsete potentsiaalsete tellimuste maht on plaanide korrigeerimisel vähenemas. Kui suures ulatuses, sõltub paljuski asjaolust, milliseks kujuneb Hiina kasvutempo dünaamika lähiaastatel. Ettevõtte käekäiku on seega oluliselt mõjutamas globaalsed makrotrendid, mis mõjutavd tellijate kapitaliinvesteeringuid keskkonnateadlikesse lahendustesse. Kuna Fuel-Tech on suhteliselt väike ettevõte, peab arvestama keskmiselt suurema riskiga.

Tuumaenergia (Cameco CCJ)

Tuumaenergia renessanss ei ole midagi liialdatut ega ulmelist. Tuumaenergia on suutnud viimastel aastatel näidata väga tugevat kasvu. Kui pärast Tšernobõli katastroofi katkes põhimõtteliselt igasugune tuumaenergia tootmine, siis tänaseks on tuumaenergia väga oluline energiaallikas. Tuumaenergia aruteludes jäetakse ikka rippuma küsimus, et mis saab, kui peaks juhtuma nö. Tšernobõl II. Sellele on vastanud ka Eesti professionaalid ja lihtne vastus ongi see, et sellise katastroofi kordumise tõenäosus on miinimumi lähedane.

Enam kui 50-ne aasta jooksul on tuumajaamad kasutuses olnud enam kui 12 000 käiduaastat.  Võttes arvesse praeguste reaktorite ehitust ja ohutusnõudeid, võib väita, et isegi rängim avarii ning sellega kaasneda võiv reaktori südamiku sulamine tüüpilises tuumareaktoris ei tekitaks olulist kahju keskkonnale. Mõned NLiidus projekteeritud ja ehitatud reaktorid on olnud ohutusprobleemiks, kuid nende turvalisust on täiendatud ja praegu on nad palju usaldatavamad kui 1986. a. Tšernobõliga analoogne avarii ei ole tehniliselt võimalik üheski Lääne-tüüpi reaktoris või mistahes tänapäeval ehitatavas reaktoris. Viide


 
Üha suurenev konsensus on jõudnud järeldusele, et tuumajaamad on tegelikult väga hea lahendus energiaprobleemide lahendamiseks. Nimelt on tegemist suhteliselt odava ja efektiivse, kuid samas ka puhta energiaga. Vähem tähtsaks ei saa tänases poliitiliselt ja majanduslikut pingestatud maailmas pidada ka seda, et suurimad uraanivarud asuvad Austraalias ja Kanadas. Nimetatud riigid on partneritele väga usaldusväärsed ning koostööaltid, vastukaaluks naftariikidele Lähis-Idas ning Venemaale, kes kasutavad maavarasid aina enam poliitilise relvana.

Kanada päritolu Cameco (CCJ) katab terve uraani tootmisahela, alates  kaevandamisest ja töötlemisest, kuni rikastamise ja tuumakütuse valmistamiseni. Cameco on oma ala suurim tegija, mis on konkurentsieeliste säilitamisel ning kulude kontrollimisel oluline. Käesoleval aastal on ettevõte juba märkimisväärselt tunda saanud majanduse jahenemise mõjusid. Samas on suudetud sellele kiirelt ja adekvaatselt vastata mõistliku kulude kärpimisega. Usume, et ühe odavaima ja efektiivseima energialiigina jätkub nõudlus tuumajaamade vastu ka kehvematel aegadel. 

Cameco puhul tuleb siiski arvestada, et energiatarbimist võib järgmisel aastal tabada oodatust suurem jahenemine. Aktsia hinnatasemed on sellega ilmselt mingil määral juba arvestamas, kuid tõenäoliselt mitte piisavalt. Cameco positsioneering ainult tuumaenergia suunas on põhjuseks, miks ettevõte on erinevate lõppnõudlusega seotud riskidele rohkem avatud. Seega on tegemist küll atraktiivse spetsiliseerunud panustajaga tuumaenergia sektorisse, kuid meie hinnangul oleks mõistlikum jälgida finantskriisi reaalmajandusse eskaleerumise kiirust ja ulatust järgneva kvartali-paari jooksul.

VESI JA VEERESSURSID

Kui muude loodusressursside kõrval võib tunduda, et maailma veevarud on ammendamatud, siis puhta vee varude kohta seda kindlasti öelda ei saa. Meid ümbritsevate puhta vee varudele on otseselt või kaudselt väga tugevat mõju avaldamas kliimaga seonduvad tegurid. Sagenevad looduskatastroofid, muutused sademete hulgas, üleujutused ning põuad, on saamas üha teravamaks probleemiks, mida suure tõenäosusega võib olulisel määral seostada just kliimamuutusega. Veeressursside kättesaadavusele on negatiivset mõju avaldamas ka rahvastiku kiire juurdekasv paljudes arenevates riikides.

Vee nõudluse kasv tööstuses, põllumajanduses või joogiveena on mitmete majanduslike tegevusharude aluseks. Nii on üha enam tähtsust kogumas vee magestamine (desalination) piirkondades, kus mageveevarud on napid. Lisaks on olulisteks veega seonduvateks valdkondadeks vee puhastusseadmed, infrastruktuur ning veeteenused. Usume, et suurenev tähelepanu keskkonnateemadele ning arenevate riikide kiire kasv on ka erinevaid veega seonduvaid arenguid järgnevate aastate jooksul väga soodsalt mõjutamas. Seepärast usume, et ettevõtted, kel valdkonnas tugev positsioon, võiks pakkuda investorile head võimalust pikaajalisest trendist osa saamisel.

Suez Environnement

Suez Environnement on hiljuti eraldunud üksus ettevõttest Suez SA. Ettevõte on üldjuhul paigutatav kommunaalettevõte hulka, kuna põhilisteks teenuste valdkondadeks on veeteenused ja jäätmemajandus. Mõlemas tegevusvaldkonnas on olulisel kohal keskkonnasäästlike lahenduste pakkumine ning ettevõte positsioneerib end kui vee- ja heitmetsükli haldaja. Ettevõte nimetab enda poolt pakutavaid teenuseid ühise nimetajaga keskkonnakaitseteenused (environmental management services) ja oluline osa Suez Environnementi tegevusi on suunatud  kahjulike keskkonnamõjude vähendamisele.


 
Suez Environnement on tegev kõikides veega seotud tsüklites, alates joogiveest kuni heitvete lõppsaaduste käitlemiseni. Oluline osa veetsükli haldamisest on seotud ettevõtete tegevusega. Veekasutus siin puudutab üsna erinevaid valdkondi, neist kõige olulisemad on energia ja erinevad tööstusharud. Suez esitleb end kui kompetentsi vahendaja ettevõtetele,  kel on vaja vähendada keskkonnaalaseid probleeme. Lisaks keskendumisele keskkonnasäästlike lahenduste pakkumisele, eristab Suez Environnementi tavapärastest kommunaalettevõtetest rahvusvaheline haare – ettevõttel on kokku näiteks enam kui 10 000 veekäitlusüksust 70-s eri riigis.

Jäätmemajanduse segmendis tegeletakse pea kõikidest valdkondadest (va. radioaktiivsed jäätmed) jäätmete kogumisega, sorteerimisega, käitlemisega, taaskasutusega, samuti jäätmete baasil energia taastootmisega. Olles tegev nii vee kui ka jäätmemajanduses, on ettevõttel võimalus kasutada kahe segmendi kattuvatest osadest tekkivat sünergiat. Tugevuseks võib pidada asjaolu, et suur osa osutatavatest teenustest on tagatud pikaajaliste (kuni 30 a.) lepingutega kohalike omavalitsustega, seega vastaspoole risk on üldjuhul väike. Teisalt on kommunaalettevõtete puhul oluline, millisel määral tegutsetakse riiklike regulatsioonide poolt määratud turgudel (kooskõlastust nõudvate tariifidega teenused) ja mil määral vabalt kujunevate hindadega turgudel.

Avaliku teenusena pakutavate teenuste puhul on enamasti turud reguleeritud (oma)valitsuste regulatsioonidega, mis näiteks kiirelt tõusvate sisendhindade puhul muudab kulupõhise hinnakujunduse raskemaks. Seega pakub suuremahulisem tegutsemine vähereguleeritud turgudel (teenused ettevõtetele vee ning jäätmekäitluse tsüklite erinevates faasides) kokkuvõttes kommunaalettevõtetele tugevama hinnapositsiooni. Suez Environnement on oma tegevuse olulise osa suunanud just ettevõtete poole, seega  usume, et Suez omab ka tavapäraste kommunaalettevõtete ees eelist.

Kokkuvõttes võib öelda, et Suez-i puhul on tugevuseks just tema integreeritus nii vee- ku kai jäätmemajanduse erinevates valdkondades. Usume, et suund olla ettevõtetele nii vee kui ka mistahes jäätmetega seonduvate keskkonnaprobleemide lahendaja, annab Suez Environnementile hea võimaluse ära kasutada kasvavaid nõudmisi keskkonnasäästlike tegevuste osas. Olles samaväärse portfelliga üks vähestest globaalsetest tegijatest, peaks tuntus ja mastaabid võimaldama hõlpasmalt leida uusi kasvusäilitamise võimalusi (hiljuti saadi näiteks tellimus Bagdadi veesüsteemi loomiskes ja edaiseks haldamiseks). Ettevõte peaks suutma kasvu finantseerida osaliselt oma praegustest rahavoogudest, seega finantsturgude ebakindlus lähiajal probleemiks ei peaks olema.

Veolia Environnement

Veolia Environnement on ettevõte, keda võib eelnimetatud Suez’i kõrval pidada ainsaks sarnase tegevusmudeli ja mastaabiga ettevõtteks. Tegemist on maailma suurima vee- ja jäätmemajanduse teenuseid pakkuva ettevõttega – vee segmendi käibeks III kvartalis kujunes €3,1 mld. Lähimatest konkurentidest tegi Suez Environnement vee segmendis III kvartalis käivet €2,8 mld. Vee segmendi puhul on aga Veolial täiendavaks lisategevusvaldkonnaks vee magestamine. Tegemist on siiski esialgu vähetähtsa osakaaluga Veolia tegevuses – magestamise turumaht Veolia mastaabiga ettevõtte jaoks ei ole veel piisavalt suur. 
 


Veolia, kes peaks olema ligi 13% turuosaga sektoris teisel positsioonil, opereerib kokku enam kui 1600 magestamise üksust. Turu rahaline mõõde võiks erinevail hinnanguil olla praegu ligi $8-10 mld aastas ning edasine kasv saab olema ilmselt jätkuvalt kiire. Märksõnadeks siin on Aasia ja arenevad riigid. Usume, et magestamine on  pikaajaiselt üheks väga oluliseks vee valdkonna ning keskkonnateemaga üldisemalt seonduv suund. Seepärast on Veolia tugev positsioon valdkonnas ettevõtte tooteportfelli seisukohalt positiivseks lisateguriks. Geograafiliselt on 44% käibest tulemas Prantsusmaalt, ülejäänud Euroopast veel täiendavad 36%, järgnevad Põhja-Ameerika 8%, Aasia-Okeaania 7% ning ülejäänud piirkonnad 5%.

Vee segmendi kõrval on suuruselt järgimise osakaaluga jäätmemajanduse segment, III kvartali käive oli €2,6 mld. Lisaks on ettevõtte tegevusvaldkondade hulgas energiateenused (III kvartal €913 milj), mille sisuks on soojusenergia ja elektrienergia toomine ning  jaotamine ja optimeerimine. Energia segmendi tegevus on koondunud tütarettevõtte Dalkia Grupp alla. Dalkia tegevuses on suund energia efektiivsusel (ca 50% segmendi kogukäibest) ning taastuvenergial (ca 20% segmendi kogukäibest). Transpordi segmendi tegevuse alla kuuluvad linnatransport ja regionaaltransport, valdkonnad, kus Veolia osaleb lõppteenuse pakkujana.

Kogu Veolia portfell haakub vägagi hästi keskkonna temaatikaga. Sarnaselt Suez-ile positsioneeritakse end keskkonnateadliku ettevõttena ja mõlema puhul väljendab korporatiivset identiteeti hästi ka ettevõtte nimi. Euroopa ning Prantsusmaa kesksus keskkonnateemaliste ideede suunal on märkimsiväärne. Samas on kõikide puhul tegemist globaalsete ettevõtetega (nii Veolia kui Suez teenivad üle poole käibest väljaspool koduturgu). Maailma juhtivate vee ja jäätme kommunaalettevõtete tulek Prantsusmaalt on ilmselt tingitud ka asjaolust, et riigis on paljud avalikud teenused erasektori kanda antud ja see on soodustanud ka suurte rahvusvaheliste kommunaalettevõtete arengut.

Miks ei ole sõelale jäänud näiteks ühtegi USA ettevõtet vee sektorist – vastuste hulgas võiks välja tuua asjaolu, et USA-s ei ole ükski noteeritud ettevõte sektoris sedavõrd hajutatud, samuti  mitte keskkonnateemaliselt positsioneeritud. Ainult vee kommunaalteenuste pakkumine ei sobi ühest küljest lugudeseeria põhiidee - keskkonnatemaatikaga, kuid ka investeerimisideena üldisemalt ei ole valdkond praeguseid turuolusid arvestades atraktiivne. Mil määral võiks aga kestev majanduskriis mõjutada Veolia käekäiku järgnevatel aastatel, on kahtlemata sõltuv eelkõige teguritest, mis mõjutavad hetkel kogu turu käekäiku.

Suurte vee-ettevõtete eelis on kindlasti see, et järgnevate aastakümnete jooksul kiirelt kasvav investeerimisvajadus infrastruktuuridesse soosib suuremaid ja tugevamaid, kel kasutada mastaabiefekt nii põhitegevuses kui ka finantseerimisel. Samuti on suurte ettevõtete mastaabisääst oluline muude peamiste kuluteeguritega võitlemisel.

Oktoobris andis Veolia kasumihoiatuse, teatades, et ootab käesolevaks aastaks varasemast väiksemat (€4,1-4,2 mld vs varasem prognoos €4,4 mld) rahavoogu põhitegevusest, samuti vähendati varasemate prognoosidega võrreldes kapitaliinvesteeringute plaanitavat mahtu (€3,9 mld vs varasem prognoos €6 mld). Ettevõtte sõnul on peamised mõjurid jäätmemajanduse segmendi puhul majandussurutis; vee segmendi puhul ilmastikuga seotud asjaolud, samuti tariifide tõstmine oodatust madalamas tempos. Samuti oli valuutakursside ebasoodne mõju olnud oluline tegur.

Kui ettevõtte sõnul on tegemist peamiselt ajutiste teguritega, siis investorite jaoks on kindlasti küsimärgiks, kas makroprobleemide võimalik süvenemine nii Euroopas kui ka mujal on praegustel hinnatasemetel juba kajastumas. Ajal, mil aktsiad liiguvad paljuski väljaspool fundamentaalseid põhjuseid, on muidugi hinnatasemete võimalik põhjendatuse küsimus vähemväärtuslikuks argumendiks. Usume, et lühiajaliselt on ka Veolia jaoks makrokeskkonna määramatus üheks peamiseks teguriks, mis hetkel atraktiivset riski ja tulu suhet ei paku. Pikemaajaliselt näeme siiski, et Veolia positsioon keskkonnaprobleemide poolt tekitatud investeerimisvõimaluste suhtes on hea. Seega oleme aktsia soetamisega algust tegemas esialgu väikeses mahus.

Energy Recovery (ERII)

Energy Recovery (ERII) on USA päritolu, ainuke üksnes vee magestamisele spetsialiseerunud noteeritud ettevõte. Tegemist on võrdlemisi väikese tegijaga, ettevõtte peamiseks argumendiks on tehnoloogia, mis võimaldab konkurentidega võrreldes energiasäästlikumat ehk seega odavamat magestamise protsessi. ERII on hiljutine IPO, aktsiad noteeriti 2008. aasta juuli algul. Tegevuspiirkondadest on olulisel kohal (2008 a. 9 kuu kokkuvõttes) arenevad turud (Hiina 16%, Alžeeria 15%, India 2%), suurema osakaaluga on veel Hispaania (22%) ja USA (11%).

 

Kogu magestamise põhiprobleemiks on pikka aega olnud suur energiakulu, mis on protsessi tasuvust hoidnud väheatraktiivsel tasemel. Käesolev kiire kasv sektoris on küll ühelt poolt tulenev puhta veel kiirelt kasvavast nõudlusest, kuid peamist rolli mängib siin tehnoloogiate arenemisega kaasnevad protsessi madalamad kulud. Energy Recovery on kasutatava reverse osmosis (SWRO) tehnoloogias  suutnud astuda olulise sammu magestamisprotsessi energiakulu vähendamisel.

SWRO kui magestamise ühe tehnoloogia kasvutempo on  olnud ligi 20% aastas. Samal ajal on ERII toodete kasutamise on kasvumäär seni püsinud 40-50% juures. ERII peamine toode on seade nimetusega Pressure Exchanger (PX). Seade abil on võimalik vähendada SWRO protsessis energiakulu kuni 60%. Magestamise teise peamise alternatiivi – kuumtöötlemise –  läbi on seni ühe kuupmeetri vee magestamise kulu olnud $1,50-$2,00 juures. ERII tehnoloogia abil on kuupmeetri magestamise hinda võimalik viia $0,70-0,80 juurde. Ettevõtte lahendust kasutavad paljud SWRO baasil magestamisüksuste rajajad, ettevõtte turuosa, juba paigaldatud SWRO tehnoloogia mahtude alusel, peaks olema üle 50%.

Samas ei ole SWRO tehnoloogia muutumas ainuvõimalikuks – suurte mahtude juures on kuumtöötlemine seni siiski otstarbekam. ERII positsioon kiiresti kasvavas sektoris on vaieldamatult muljet avaldav. Samas hõlmab keskendumine ühele tegevusvaldkonnale ning edu toetumine ühele tehnoloogiale  olulisi riske. ERII eelise alust – intellektuaalset omandit –  on küll kaitsmas patendid, kuid pikaajaliselt on kindlasti paljude konkurentide jaoks tegemist atraktiivse jäljendamisobjektiga. Lisaks on rahavoogude stabiilsus sõltuv tellimuste ajastusest ning teostamisest.

ERII suutlikkus jätkuvalt oma eelist kaitsta on ka ettevõtte edasise käekäigu alus. Ettevõtte kasvuperspektiivide suhtes on ka turu ootused olnud päris kõrged – vaatamata tugevale korrektsioonile IPO järgsetelt hinnatasemetelt on hinna ja kasumi suhe endiselt kõrge (P/E fwd 32,3). Samas on kindlasti ettevõte võimeline praeguseid turuootuseid nii käibe kui ka  kasumi osas märkimisväärselt ületama. Praegused konsensuse numbrid on baseerumas olemasolevate planeeritavate tellimuste põhjal ja ruumi ülespoole peaks prognoosidel olema piisavalt. Oleme ERII suhtes seisukohal, et tegemist on huvitava ettevõttega, tulenevalt liigsetest riskidest oleme esialgselt panustamas väikese kogusega. Turg võib tõenäoliselt pakkuda mõne aja möödudes soodsamat ostukohta.

Kokkuvõte

Sellega oleme keskkonnateemaliste investeerimisideede sõelumisele joone alla tõmmanud. Väljavalitute hulka kuuluvad:Usume, et tegemist on ettevõtetega, kes positsioneerivad ennast keskkonnateadlike lahenduste suunas. Lähiaastate trendid keskkonnateadlikkuse kasvuga on kõigi nimetatud ettevõtete jaoks loomas täiendavaid eduvõimalusi. Kuna ajad turgudel on jätkuvalt erandlikud, ei kiirusta me positsioonide soetamisega, plaanime hajutada koguseid vastavalt kas kahe või enama ostmiskorra läbi. Milliseks kujunevad ettevõtete osakaalud kogu portfellis ja milline võiks olla eeldatav soetamise ajakava – sellest järgmises ehk lugudeseeria viimases kokkuvõtvas osas.

Vaata ka:
Keskkonnatrendid I: Investeerimine keskkonnatrendidesse
Keskkonnatrendid II: Heitmekaubandus
Keskkonnatrendid III: Heitgaaside vähendamine. Infrastruktuur ja lahendused
Keskkonnatrendid IV: Puhas energia I
Keskkonnatrendid V: Puhas energia II
Keskkonnatrendid VI: Vesi ja veeressursid
Keskkonnatrendid VII: Olukorrast päikeseenergia sektoris
Keskkonnatrendid VIII: Ideid investeerimiseks I
Keskkonnatrendid IX: Ideid investeerimiseks II