Täna Tallinnas Von Stackelberg hotellis toimunud Rohelise Kontori ja ringmajanduse seminaril pärjati aasta parima Rohelise Kontori tiitliga Tartu Loodusmaja.

Keskkonnahoidlik lähenemine kontorites on muutumas üha olulisemaks, kuna valdava osa eesti inimeste töökohaks on justnimelt kontor.

„Ligikaudu 80% meist on läbi oma töö seotud kontoripõhiste tegevustega,” sõnas Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni juhatuse liige ja SEI Tallinna vanemekspert Harri Moora. „Kontorid ja büroohooned on muutunud ka olulisteks ressursside tarbijateks ja jäätmete tekitajateks. Nii mängivad tänapäeval ka kontorid üha suuremat rolli uue ressursitõhusa ja jäätmevaese majandusmudeli – ringmajanduse – poole liikumisel. Jäätmetekke vältimine ja liigiti kogumine, keskkonnahoidlikest materjalidest toodete kasutamine ja korduskasutamine ning paljud muud ringmajanduse põhimõtted on üha laiemalt kontorites kasutust leidmas. Samuti on oluliselt kasvanud ettevõtete huvi tegutseda kontorites keskkonnahoidlikult,“ lisas Moora.

Euroopa Rohelise Kontori süsteem pakub kontoripõhistele organisatsioonidele hea raamistiku ringmajanduse põhimõtete süsteemseks rakendamiseks. Eestis on tänaseks juba terve rida Rohelise Kontori tunnistust omavaid organisatsioone, kes on tulemuslikult ringseid lahendusi kasutanud ja seekaudu vähendanud nii kontori keskkonnajalajälge kui ka majanduskulusid.

Seekord pärjati aasta parima Rohelise Kontori tiitliga Tartu Loodusmaja, kus jälgitakse jätkusuutlikkuse põhimõtteid nii tervisliku töökeskkonna loomisel, loodusressursside kasutamisel kui hangete ja ostude korraldamisel.

„Muutust rohelisema töökeskkonna loomisel võimaldab tuua just terviklik lähenemine ja järjepidevus,“ kommenteeris Tartu Loodusmaja projektijuht ja Rohelise Kontori koordinaator Eeva Kirsipuu-Vadi.Näiteks printeris kasutame vaid ümbertöötletud vanapaberist tehtud paberit, samuti toome trükikodadest paberijääke, mida igapäevases töös kasutada. Tänu katusel asuvatele päiksepaneelidele toodame aastas umbes ühe kuu jagu vajaminevat elektrienergiat ise. Kogume ka vihmavett, mida kasutame kastmiseks talveaias ja kilpkonnabasseinis ning tundub, et kilpkonnadele selline teguviis sobib. Lisaks ümbertöötleme kontoris tekkivad biojäätmed vermikompostis, ehk vihmaussidega kompostimiskastis. Samuti valime kontoris tarbimiseks kohvi, mille tootmisel pole kasutatud lapstööjõudu,“ lisas Kirsipuu-Vadi.

Aasta parima Rohelise Kontori tunnustust annab alates 2013. aastast välja Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon (EKJA): www.ekja.ee/et/roheline-kontor/.